Kavics Kupa 2014 10. feladat
(Feladat azonosítója: kk_2014_10f )
Témakör: *Algebra (gyök, négyzetösszeg)

Jelölje a $ x^2+ax+b=0$ egyenlet gyökeit x1 és x2. Az $f(x)=\frac{5x+2}{2x-1}$lineáris törtfüggvénynek az x1, x2 helyen felvett értékeit jelölje y1 és y2. Határozd meg $ a^2+b^2 $ értékét, ha y1 és y2 kielégíti a $ 7y^2-5y-11=0 $ egyenletet. 

Végeredmény: 50