Matematika középszintű érettségi, 2016. október, I. rész, 4. feladat
(Feladat azonosítója: mmk_201610_1r04f )
Témakör: *Kombinatorika (permutáció)

Hány olyan négyjegyű pozitív egész szám van a tízes számrendszerben, amelynek négy különböző páratlan számjegye van? 

Megoldás: $(5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot=) 120$ ilyen szám van.