Matematika középszintű érettségi, 2016. október, I. rész, 5. feladat
(Feladat azonosítója: mmk_201610_1r05f )
Témakör: *Koordinátageometria (logika, egyenes, felezőpont, párhuzamos)

Adja meg az alábbi állítások logikai értékét (igaz vagy hamis)!

A: Az (1; –1) pont rajta van az 5x – 3y = 2 egyenletű egyenesen.

B: Ha A(–2; 5) és B(2; –3), akkor az AB szakasz felezőpontja a (0; 2) pont.

C: Az x + 2y = 7 és a 2x + 4y = 7 egyenletű egyenesek párhuzamosak. 

Megoldás:
A) hamis
B) hamis
C) igaz