Matematika középszintű érettségi, 2013. október, I. rész, 4. feladat
(Feladat azonosítója: mmk_201310_1r04f )
Témakör: *Számelmélet (logika, LNKO)

Adja meg az alábbi állítások logikai értékét (igaz vagy hamis)!

A) Két különböző pozitív egész szám legnagyobb közös osztója mindig kisebb mindkét számnál.

B) Két különböző pozitív egész szám legnagyobb közös osztója mindig osztója a két szám összegének.

C) Két különböző pozitív egész szám legnagyobb közös osztója nem lehet 1. 

Megoldás:

A) hamis; B) igaz; C) hamis