Matematika középszintű érettségi, 2013. október, I. rész, 7. feladat
(Feladat azonosítója: mmk_201310_1r07f )
Témakör: *Geometria (egybevágóság)

Adja meg, hogy az alábbi geometriai transzformációk közül melyek viszik át önmagába az ábrán látható, háromszög alakú (sugárveszélyt jelző) táblát!

A) 60°-os elforgatás a tábla középpontja körül.

B) 120°-os elforgatás a tábla középpontja körül.

C) Középpontos tükrözés a tábla középpontjára.

D) Tengelyes tükrözés a tábla középpontján és a tábla egyik csúcsán átmenő tengelyre.

 

 

 

 

  

Megoldás:

B és D