Matematika közápszintű érettségi, 2017. október, 2. rész, 13. feladat
(Feladat azonosítója: mmk_201710_2r13f )
Témakör: *Algebra (számelmélet)

a) Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán!

$ (2x-3)^2=x^2$

b) Hány olyan (pozitív) háromjegyű páratlan szám van a tízes számrendszerben, amelynek minden számjegye különböző? 

Megoldás:  a) $x_1=1;\ x_2=3$

b) $ 320$