Matematika közápszintű érettségi, 2017. október, 2. rész, 15. feladat
(Feladat azonosítója: mmk_201710_2r15f )
Témakör: *Geometria

Két derékszögű háromszöget egy-egy oldalukkal egymáshoz illesztettünk az ábrának megfelelően.Így az ABCD derékszögű trapézt kaptuk.

 

 

a) Igazolja, hogy az ABC és a CAD háromszög hasonló!

Legyen AB = 9 cm, AC = 15 cm.

b) Számítsa ki a trapéz AD oldalán fekvő szögeinek nagyságát!

c) Számítsa ki a trapéz területét! 

Megoldás:  a) A két háromszög szögei páronként egyenlők,így a két háromszög hasonló.
b) $ 90^\circ;\ \approx 53,1^\circ;\ \approx 143,1^\circ;\ \approx 36,9^\circ $.

c) $T=204\ cm^2$