Matematika középszintű érettségi, 2018. május I. rész, 10. feladat
(Feladat azonosítója: mmk_201805_1r10f )
Témakör: *Kombinatorika

Adja meg az alábbi adathalmaz móduszát, mediánját és terjedelmét!

$ 2; 6; 6; 6; 6; 6; 3; 3; 4; 4; 4; 5; 5; 5; 5 $ 

 Megoldás:

A módusz: 6
A medián: 5
A terjedelem: 4