Matematika középszintű érettségi, 2010. október, II. rész, 16. feladat
(Feladat azonosítója: mmk_201010_2r16f )
Témakör: *Algebra

a) Egy számtani sorozat első tagja -7, a nyolcadik tagja 14. Adja meg n lehetséges értékeit, ha a sorozat első n tagjának összege legfeljebb 660.

b)  Egy mértani sorozat első tagja ugyancsak -7, a negyedik tagja -189. Mekkora az n, ha az első n tag összege -68 887? 

 Megoldás:

a) $ 1, 2, \ldots, 23, 24.$
b) $ 9 $