Matematika emelt szintű érettségi, 2018. október, I. rész, 1. feladat
(Feladat azonosítója: mme_201810_1r01f )
Témakör: *Algebra

a) Egy mértani sorozat hányadosa $ \dfrac{1}{ 4} $, a sorozat első öt tagjának összege $ 852,5 $. Határozza meg a sorozat első tagját! Számításai során ne használjon közelítő értéket!

b) Egy számtani sorozat első öt tagjának összege $ 852,5 $; első tíz tagjának összege pedig $ 2330 $. Számítsa ki a sorozat első tagját és differenciáját! 

Megoldás:

a) $a_1=640$

b) $a_1=120,5;\ d=25$