Kavics Kupa 2019 2. feladat
(Feladat azonosítója: kk_2019_02f )
Témakör: *Kombinatorika

A sagres-i iskolához csillagvizsgáló is tartozott. Az itt dolgozó csillagász katalógust készített a tengeri tájékozódásban használható csillagokról. Minden ilyen csillagnak egy olyan kilencjegyű azonosító számot adott, melyben minden előforduló számjegy pontosan annyiszor szerepel, mint amennyi a számjegy értéke (pl. az egyik csillag száma: 313553555). Legfeljebb hány csillag kaphatott ilyen azonosító-számot? 

Végeredmény: $ 2272$