Matematika középszintű érettségi, 2019. október II. rész, 13. feladat
(Feladat azonosítója: mmk_201910_2r13f )
Témakör: *Algebra

Adott a $ [–2; 4]$ zárt intervallumon értelmezett $f$ függvény: $x \rightarrow -\frac{1}{2} x + 4$

a) Mit rendel az $f$ függvény az $x = -\frac{3}{4}$ számhoz?

b) Ábrázolja az $f$ grafikonját! Adja meg az $f$ értékkészletét!

Adott a valós számok halmazán értelmezett $g$ függvény: $x \rightarrow x^2 - 4 x + 3$

c) Hány olyan szám van, amelyhez a $g$ függvény a $ \left( -\frac{3}{4}\right)$ értéket rendeli? 

 Megoldás:

a.) $\dfrac{35}{ 8}= 4,375$

b.) értékkészlete: $[2; 5]$

c.) Két szám van: $ x_1 = 1,5;\ x_2 = 2,5$.