Matematika emelt szintű érettségi, 2019. október, II. rész, 7. feladat
(Feladat azonosítója: mme_201910_2r07f )
Témakör: *Kombinatorika

a) Igazolja, hogy nincs olyan 2-nél nagyobb $n$ egész szám, melyre $\dbinom{n}{1}$, $\dbinom{n}{2}$ és $\dbinom{n}{3}$ (ebben a sorrendben) egy mértani sorozat egymást követő tagjai!

b) Határozza meg azokat az 5-nél nagyobb $n$ egész számokat, melyekre $\dbinom{n}{4}$, $\dbinom{n}{5}$ és $\dbinom{n}{6}$ (ebben a sorrendben) egy számtani sorozat egymást követő tagjai! 

Megoldás:

a) -

b)$n_1=7;\ n_2=14$