Matematika középszintű érettségi, 2021. május I. rész, 2. feladat
(Feladat azonosítója: mmk_202105_1r02f )
Témakör: *Algebra

Hányadik hatványra kell emelni a 2-t, hogy 512-t kapjunk? 

 Megoldás:

$ 9 $