Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Látogatók

Összes:
6 528 034

Mai:
4 520

Honlapok

SULINET Matematika

Oktatási Hivatal

Versenyvizsga portál
banvv

Matematika Portálok

Berzsenyi Dániel Gimnázium

berzsenyi

Óbudai Árpád Gimnázium
arpad

 

Szent István Gimnázium

sztistvan

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
vpg

fb kereses

Arany Dániel Matematikaverseny (AranyD)

Találatok száma laponként:
Keresési szűrő: ad_20162017_h3k1f
 
Találatok száma: 5 (listázott találatok: 1 ... 5)

1. találat: ARANYD 2016/2017 HaladóIII. kategória 1. forduló 1. feladat
Témakör: *Geometria (kerület, terület, szélsőérték)   (Azonosító: AD_20162017_h3k1f1f )

Adott egy AB szakasz, s rajta tetszőlegesen 2017 pont. A szakaszra az ábrán látható módon adott α szögű egyenlőszárú háromszögeket rajzolunk.

a) Hogyan vegyük fel a pontokat, hogy ezen háromszögek területeinek összege minimális legyen?

b) Hogyan vegyük fel a pontokat, hogy az AP1N1P2N2 . . . P2018B töröttvonal hossza a legnagyobb legyen?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
2. találat: ARANYD 2016/2017 HaladóIII. kategória 1. forduló 2. feladat
Témakör: *Geometria   (Azonosító: AD_20162017_h3k1f2f )

A $BAC\sphericalangle$ belső szögfelezőjének egyik – A-tól különböző – pontja D. Bizonyítsuk be, hogy ha két kör közös metszéspontja A és D, akkor a $BAC\sphericalangle$ szög szárainak (AB és AC félegyenesek) a két kör közé eső szakasza ugyanolyan hosszú! Diszkutáljuk a feladatot!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
3. találat: ARANYD 2016/2017 HaladóIII. kategória 1. forduló 3. feladat
Témakör: *Kombinatorika   (Azonosító: AD_20162017_h3k1f3f )

10 egymást követő egész szám közül magányosnak nevezzük azokat, amelyek relatív prímek az összes többihez. Igazoljuk, hogy 10 egymást követő egész között mindig lesz legalább egy, ami magányos!

b) Mutassunk példát 10 szomszédos egészre, amelyek között pontosan egy magányos szám van!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
4. találat: ARANYD 2016/2017 HaladóIII. kategória 1. forduló 4. feladat
Témakör: *Algebra (gyökös)   (Azonosító: AD_20162017_h3k1f4f )

Oldjuk meg a következő egyenletrendszert a valós számpárok halmazán:

$\begin{cases}\left(x-\sqrt{x^2+1}\right)\left(y-\sqrt{y^2+1}\right)=1\\ \left(x^2+y-2\right)\left(y^2+x-2\right)=-2\end{cases}$

 

 Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
5. találat: ARANYD 2016/2017 HaladóIII. kategória 1. forduló 5. feladat
Témakör: *Kombinatorika   (Azonosító: AD_20162017_h3k1f5f )

Ramszesznek, a fáraó írnokának van néhány egyforma nagyságú búzalepénye. Vallási előírásokból, ha egy lepényt felvágnak, akkor legfeljebb hét darab egyforma nagyságú részre kell vágni, és az egyszer már több részre osztott lepény darabjai tovább már nem oszthatóak. Igazoljuk, hogy ha Ramszesznek legalább 18 egyforma lepénye van, akkor szét tudja osztani olyan adagokra, hogy az egyiptomi holdhónap mind a 28 napjára egyforma mennyiségű lepény jusson!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba

 

 

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

HivatalosHonlap Matkonyv InformatikaPortal KemiaPortal  
FizikaPortal KulturtortenetiEnciklopedia AlsosPortal TortenelemFilozofia
BiologiaPortal BiologiaPortal MagyarPortal MagyarPortal
  BiologiaPortal MagyarPortal  

QR kód

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

QR

 

 

 

Bejelentkezés cikkíróknak