Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Látogatók

Összes:
6 528 301

Mai:
4 787

Honlapok

SULINET Matematika

Oktatási Hivatal

Versenyvizsga portál
banvv

Matematika Portálok

Berzsenyi Dániel Gimnázium

berzsenyi

Óbudai Árpád Gimnázium
arpad

 

Szent István Gimnázium

sztistvan

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
vpg

fb kereses

Arany Dániel Matematikaverseny (AranyD)

Találatok száma laponként:
Keresési szűrő: ad_20192020_h2k1f
 
Találatok száma: 6 (listázott találatok: 1 ... 6)

1. találat: ARANYD 2019/2020 Haladó II. kategória 1. forduló 1. feladat
Témakör: *Algebra   (Azonosító: AD_20192020_h2k1f1f )

Oldjuk meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán:

$ 4x^2+\dfrac{1}{x^2}-3=4x-\dfrac{2}{x} $Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
2. találat: ARANYD 2019/2020 Haladó II. kategória 1. forduló 2. feladat
Témakör: *Kombinatorika   (Azonosító: AD_20192020_h2k1f2f )

Dobjunk 5-ször egy szabályos hatoldalú kockával. Dobásainkat írjuk egymás mellé és alkossunk így 5-jegyű számokat. Tekintsük az összes így létrehozható számot. Melyikből van több és miért: azokból a számokból, amelyekben van legalább két azonos számjegy, vagy azokból, amelyekben nincs két szomszédos 6-os számjegy?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
3. találat: ARANYD 2019/2020 Haladó II. kategória 1. forduló 3. feladat
Témakör: *Geometria   (Azonosító: AD_20192020_h2k1f3f )

Mutassuk meg, hogy bármely olyan $ABCDEF$ hatszögre, amelynek minden szöge egyenlő, igaz, hogy $AB−DE = EF −BC = CD−FA$. ($AB$, $BC$, $CD$, $DE$, $EF$ és $FA$ a hatszög oldalainak hosszát jelölik.)Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
4. találat: ARANYD 2019/2020 Haladó II. kategória 1. forduló 4. feladat
Témakör: *Kombinatorika   (Azonosító: AD_20192020_h2k1f4f )

Legyenek $a_n$ és $b_n$ a következő rekurziókkal megadott sorozatok: $a_1 = 1$; $a_{n+1} = 10 \cdot a_n + 1$ ($n \ge 1$) és $b_1 = 1$; $b_{n+1} = 10 \cdot (b_n + 1)$ ($n \ge 1$), továbbá legyen $c_n = b_n − a_n$. Kiszámolva az $s_{2019} = c_1 + c_2 + c_3 + \ldots + c_{2019}$ összeget; $s_{2019}$-ben mennyi a számjegyek összege?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
5. találat: ARANYD 2019/2020 Haladó II. kategória 1. forduló 5. feladat
Témakör: *Számelmélet   (Azonosító: AD_20192020_h2k1f5f )

Adott két halmaz: $A = \{1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19\}$ és $B = \{2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20\}$. Határozzuk meg azt a legkisebb pozitív egész számot, amely mind az $A$, mind a $B$ halmaz elemei közül pontosan öthöz relatív prím! (Két pozitív egész szám relatív prím, ha legnagyobb közös osztójuk 1.)Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
6. találat: ARANYD 2019/2020 Kezdő I. kategória és II. kategória 1. forduló 1. feladat
Témakör: *Algebra   (Azonosító: AD_20192020_k1k1f1f, AD_20192020_k2k1f1f )

A bűvös négyzet egy olyan négyzet alakú számtáblázat, amelynek minden egyes oszlopában, sorában és átlójában szereplő három szám összege ugyanannyi. Ezt az összeget szokás bűvös összegnek nevezni. Adjuk meg a mellékelt megkezdett ( 3 × 3-as) bűvös négyzet minden lehetséges kitöltését!

 

 

 

 Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba

 

 

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

HivatalosHonlap Matkonyv InformatikaPortal KemiaPortal  
FizikaPortal KulturtortenetiEnciklopedia AlsosPortal TortenelemFilozofia
BiologiaPortal BiologiaPortal MagyarPortal MagyarPortal
  BiologiaPortal MagyarPortal  

QR kód

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

QR

 

 

 

Bejelentkezés cikkíróknak