Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Látogatók

Összes:
6 554 828

Mai:
3 463

Honlapok

SULINET Matematika

Oktatási Hivatal

Versenyvizsga portál
banvv

Matematika Portálok

Berzsenyi Dániel Gimnázium

berzsenyi

Óbudai Árpád Gimnázium
arpad

 

Szent István Gimnázium

sztistvan

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
vpg

fb kereses

Matematika érettségi (Érettségi)

Találatok száma laponként:
Keresési szűrő: mme_201905_1r
 
Találatok száma: 4 (listázott találatok: 1 ... 4)

1. találat: Matematika emelt szintű érettségi, 2019. május I. rész, 1. feladat
Témakör: *Geometria   (Azonosító: mme_201905_1r01f )

Az $ ABCD $ négyzet oldalai 4 méter hosszúak. A négyzetbe az ábrán látható módon az $ EFGH $ paralelogrammát írjuk.

Az $ AH $ és a $ CF $ szakasz hossza $ x $ méter, a $ BE $ és a $ DG $ szakasz hossza $ 2x $ méter $ (0 < x < 2) $.

a) Igazolja, hogy a beírt paralelogramma területe ($ m^2 $-ben mérve): $ T(x) = 4 x^2 -12 x + 16 $.

b) Határozza meg az $ x $ értékét úgy, hogy a beírt paralelogramma területe a lehető legkisebb legyen!

c) Számítsa ki a beírt paralelogramma szögeit, ha $ x = 1,25 $.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
2. találat: Matematika emelt szintű érettségi, 2019. május I. rész, 2. feladat
Témakör: *Algebra   (Azonosító: mme_201905_1r02f )

a) Egy mértani sorozat negyedik tagja 12, a kilencedik tagja 384. Számítsa ki a sorozat első hat tagjának az átlagát, és az átlagtól mért átlagos abszolút eltérését!

b) Hány olyan pozitív egész szám van, amelyben a számjegyek szorzata és összege is 12?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
3. találat: Matematika emelt szintű érettségi, 2019. május I. rész, 3. feladat
Témakör: *Algebra   (Azonosító: mme_201905_1r03f )

Oldja meg az alábbi egyenleteket a valós számok halmazán!

a) $\left(\dfrac{1}{3} \right)^{2x+1}+ \left(\dfrac{1}{9} \right)^{x+1}=324$

b) $\sqrt{6x-24 }=\sqrt{2x-7 } -1$Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
4. találat: Matematika emelt szintű érettségi, 2019. május I. rész, 4. feladat
Témakör: *Kombinatorika   (Azonosító: mme_201905_1r04f )

Egy bűvész két egyforma „dobótetraédert” használ az egyik mutatványához. A dobótetraéder alakja olyan szabályos háromoldalú gúla, amelynek alapéle 6 cm hosszú, az oldalélei pedig $ 30^\circ $-os szöget zárnak be az alaplap síkjával.

a) Határozza meg a tetraéder térfogatát!

A tetraéderrel 1-est, 2-est, 3-ast vagy 4-est lehet dobni (a dobás eredményének az alsó lapon lévő számot tekintjük). Az 1-es, a 2-es, illetve a 3-as dobásának valószínűsége egyenlő. A 4-es dobásának valószínűsége ötször akkora, mint az 1-es dobásé.

b)Ha a bűvész a két dobótetraédert egyszerre dobja fel, akkor mennyi annak a valószínűsége, hogy a dobott számok összege 6 lesz?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba

 

 

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

HivatalosHonlap Matkonyv InformatikaPortal KemiaPortal  
FizikaPortal KulturtortenetiEnciklopedia AlsosPortal TortenelemFilozofia
BiologiaPortal BiologiaPortal MagyarPortal MagyarPortal
  BiologiaPortal MagyarPortal  

QR kód

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

QR

 

 

 

Bejelentkezés cikkíróknak