Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Látogatók

Összes:
6 555 033

Mai:
3 668

Honlapok

SULINET Matematika

Oktatási Hivatal

Versenyvizsga portál
banvv

Matematika Portálok

Berzsenyi Dániel Gimnázium

berzsenyi

Óbudai Árpád Gimnázium
arpad

 

Szent István Gimnázium

sztistvan

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
vpg

fb kereses

Matematika érettségi (Érettségi)

Találatok száma laponként:
Keresési szűrő: mmk_202010_2r
 
Találatok száma: 6 (listázott találatok: 1 ... 6)

1. találat: Matematika középszintű érettségi, 2020. október II. rész, 13. feladat
Témakör: *Algebra   (Azonosító: mmk_202010_2r13f )

a) Gondoltam egy számra. A szám feléből kivontam 5-öt, a különbséget megszoroztam 4-gyel, majd az így kapott számhoz hozzáadtam 8-at. Így éppen az eredeti számot kaptam eredményül. Melyik számra gondoltam?
b) Egy számtani sorozat tizedik tagja 18, harmincadik tagja 48. Adja meg a sorozat első tagját és differenciáját!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
2. találat: Matematika középszintű érettségi, 2020. október II. rész, 14. feladat
Témakör: *Geometria   (Azonosító: mmk_202010_2r14f )

Az $ ABC $ derékszögű háromszög $ BC $ befogójának hossza $ 40 cm $, $ AB $ átfogójának hossza  $ 41 cm $.
a) Mekkora a háromszög területe? Válaszát $ dm^2 $-ben adja meg!
b) Mekkorák a háromszög hegyesszögei?
c) Mekkora a háromszög köré írt kör kerülete? Válaszát egész centiméterre kerekítve adja meg!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
3. találat: Matematika középszintű érettségi, 2020. október II. rész, 15. feladat
Témakör: *Kombinatorika   (Azonosító: mmk_202010_2r15f )

Egy klímakutató a globális éves középhőmérséklet alakulását vizsgálja. Rendelkezésére állnak a Föld évenkénti középhőmérsékleti adatai 1900-tól kezdve. A kutató az adatok alapján az alábbi f függvénnyel modellezi az éves középhőmérséklet alakulását:

$ f (x) = 0,0001x^2 - 0,0063x + 15,2 $

A képletben x az 1900 óta eltelt évek számát,  $ f(x) $ pedig az adott év középhőmérsékletét jelöli Celsius-fokban $ (0 \le x \le 119)$.
a) Számítsa ki, hogy a modell szerint 2018-ban hány fokkal volt magasabb az éves középhőmérséklet, mint 1998-ban!
b) Melyik évben volt az éves középhőmérséklet $ 15,42^\circ C $?
A kutató (a 2000 óta mért adatok alapján tett) egyik feltételezése szerint 2018 utáni néhány évtizedben a globális éves középhőmérséklet alakulását a következő függvénnyel lehet előre jelezni:

$ g(t) = 15,92 \cdot 1,002^t $

Ebben a képletben t a 2018 óta eltelt évek számát, $ g(t) $ pedig az adott év becsült középhőmérsékletét jelöli Celsius-fokban $ (0 \le t) $.
c)Ezt a modellt alkalmazva számítsa ki, hogy melyik évben lesz az éves középhőmérséklet $ 16,7^\circ C $!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
4. találat: Matematika középszintű érettségi, 2020. október II. rész, 16. feladat
Témakör: *Kombinatorika   (Azonosító: mmk_202010_2r16f )

A Föld Nap körüli pályájának hossza kb. 939 millió km. A Föld egy teljes Nap körüli "kört" kb. 365,25 nap alatt tesz meg.
a) Számítsa ki, hogy hány km/h a Föld átlagsebessége egy teljes kör megtétele során!
A Naprendszer Naptól legtávolabbi bolygója a Neptunusz, mely kb. 4,2 fényóra távolságra van a Naptól. A fényóra az a távolság, melyet a fény egy óra alatt megtesz.
b)Számítsa ki a Neptunusz kilométerben mért távolságát a Naptól! Válaszát normálalakban adja meg! (A fény egy másodperc alatt kb. 300 000 km-t tesz meg.)
A Naprendszer bolygói: Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz és Neptunusz. Egy földrajzdolgozatban a Naptól való távolságuk sorrendjében kell megadni a bolygókat. Judit csak abban biztos, hogy a Föld a harmadik a sorban, a Neptunusz pedig a legutolsó. Ezeket helyesen írja a megfelelő helyre. Emlékszik még arra is, hogy a Naphoz a Merkúr és a Vénusz van a legközelebb, de a sorrendjüket nem tudja, így e két bolygó sorrendjére is csak tippel. Végül a többi négy bolygó nevét véletlenszerűen írja be a megmaradt helyekre.
c)Határozza meg annak a valószínűségét, hogy Judit éppen a helyes sorrendben adja meg a bolygókat!
A nyolc bolygó nevét egy-egy cédulára felírjuk, és ezeket beletesszük egy kalapba. Kétszer húzunk a kalapból véletlenszerűen egy-egy cédulát.
d) Visszatevéses vagy visszatevés nélküli húzás esetén nagyobb a valószínűsége annak, hogy legalább az egyik kihúzott cédulán a Föld neve szerepel? (Visszatevéses húzás esetén az először húzott cédulát a második húzás előtt visszatesszük, visszatevés nélküli húzás esetén nem tesszük vissza.)Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
5. találat: Matematika középszintű érettségi, 2020. október II. rész, 17. feladat
Témakör: *Geometria   (Azonosító: mmk_202010_2r17f )

 Tekintsük az $ A $, $ B $, $ C $, $ D $ és $ E $ pontokat egy gráf csúcsainak.

 

a) Egészítse ki élekkel a fenti ábrát úgy, hogy a kapott gráfban minden csúcs fokszáma 2 vagy 3 legyen!
b) Lehet-e olyan 5 csúcsú gráfot rajzolni, amelyben minden csúcs fokszáma pontosan 3?
Az $ A $, $ B $, $ C $, $ D $ pontok egy paralelogrammát alkotnak, az $ E $ pont az átlók metszéspontja.

c) Fejezze ki az $ \overrightarrow{AB} $ vektort a $ \overrightarrow{DA} $ és $ \overrightarrow{DE} $ vektorok segítségével!
Egy $ ABCD $ paralelogrammát elhelyeztünk a koordináta-rendszerben. Tudjuk, hogy az $ AB $  egyenes egyenlete $ 2x - 5y = - 4 $ , az $ AD $ egyenes egyenlete pedig $ 3x - 2y = - 6 $. A $ C $ pont koordinátái $ (5; 5) $, a $ B $ pont első koordinátája $ 3 $.
d) Határozza meg a paralelogramma $ A $, $ B $ és $ D $ csúcsának koordinátáit!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
6. találat: Matematika középszintű érettségi, 2020. október II. rész, 18. feladat
Témakör: *Kombinatorika   (Azonosító: mmk_202010_2r18f )

Egy huszonnyolcas acélszög három forgástestre bontható. A feje egy olyan csonkakúp, amelynek alapköre 5 mm, fedőköre 2 mm átmérőjű, magassága pedig 1 mm. A szög hengeres része 25 mm hosszú, átmérője szintén 2 mm. Végül a szög hegye egy olyan forgás- kúpnak tekinthető, melynek magassága 2,5 mm, alapkörének átmérője pedig 2 mm.

a) Mekkora egy ilyen acélszög teljes hossza?
A barkácsboltban 10 dkg huszonnyolcas acélszöget kérünk.
b) Körülbelül hány darab szöget kapunk, ha a szög anyagának sűrűsége $ 7,8 g/cm^3 $?
(Tömeg = sűrűség × térfogat.)
Megkértünk 50 embert, hogy egy barkácsboltban vegyenek egy-egy marék (kb. 10 dkg) acélszöget ugyanabból a fajtából, majd megszámoltuk, hogy hány darab szöget vásárol- tak. Az alábbi táblázat mutatja a darabszámok eloszlását.

c) Készítsen oszlopdiagramot a táblázat alapján!
d) Számítsa ki az 50 adat mediánját és átlagát! Mindkét esetben az osztályközepekkel (az egyes osztályok alsó és felső határának átlagával) számoljon!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba

 

 

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

HivatalosHonlap Matkonyv InformatikaPortal KemiaPortal  
FizikaPortal KulturtortenetiEnciklopedia AlsosPortal TortenelemFilozofia
BiologiaPortal BiologiaPortal MagyarPortal MagyarPortal
  BiologiaPortal MagyarPortal  

QR kód

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

QR

 

 

 

Bejelentkezés cikkíróknak