Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Látogatók

Összes:
6 527 864

Mai:
4 350

Honlapok

SULINET Matematika

Oktatási Hivatal

Versenyvizsga portál
banvv

Matematika Portálok

Berzsenyi Dániel Gimnázium

berzsenyi

Óbudai Árpád Gimnázium
arpad

 

Szent István Gimnázium

sztistvan

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
vpg

fb kereses

Matematika érettségi (Érettségi)

Találatok száma laponként:
Keresési szűrő: mmk_202110_2r
 
Találatok száma: 6 (listázott találatok: 1 ... 6)

1. találat: Matematika középszintű érettségi, 2021. október II. rész, 13. feladat
Témakör: *Algebra   (Azonosító: mmk_202110_2r13f )

Egy kisvárosban, ha taxival utazunk, a szolgáltatásért fizetendő viteldíj az alapdíj és a kilométerdíj összege. Az út hosszától független alapdíj 700 Ft, a megtett út hosszával egyenesen arányos kilométerdíj pedig kilométerenként 300 Ft. (A taxióra folyamatosan pörög, nemcsak egész kilométerenként mér.)
a) Hány forint a viteldíj ebben a kisvárosban, ha 12,5 kilométert utazunk taxival?

b) Hány kilométert utaztunk taxival, ha a viteldíj 2275 Ft?
c) Az alábbi koordináta-rendszerben ábrázolja a viteldíjat a megtett út függvényében 0 és 5 kilométer között!

Egy másik kisvárosban a taxis utazás viteldíja szintén alapdíjból és kilométerdíjból tevődik össze. Gergő ebben a városban hétfőn egy 6,5 km hosszú taxizás után 2825 forintot fizetett, kedden pedig egy 10,4 kilométeres út után 4190 forintot.
d) Hány forint ebben a városban az alapdíj, és hány forint a kilométerdíj?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
2. találat: Matematika középszintű érettségi, 2021. október II. rész, 14. feladat
Témakör: *Geometria   (Azonosító: mmk_202110_2r14f )

Egy négyzet alapú szabályos gúla alapélének hossza 66 cm, a gúla magassága 56 cm.
a) Számítsa ki a gúla felszínét!
A gúlát két részre vágjuk egy olyan síkkal, amely párhuzamos az alaplappal, és a gúla magasságát felezi.

b) Számítsa ki az így keletkező csonkagúla térfogatát!
A csonkagúla csúcsait és éleit gráfként is fel tudjuk rajzolni. Az így kapott 8 pontú gráfban minden pont fokszáma 3.

c)Létezik-e olyan 7 pontú gráf, amelyben minden pont fokszáma 3? (Ha válasza igen, akkor rajzoljon ilyen gráfot, ha a válasza nem, akkor válaszát indokolja.)Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
3. találat: Matematika középszintű érettségi, 2021. október II. rész, 15. feladat
Témakör: *Algebra   (Azonosító: mmk_202110_2r15f )

Dávidnak ebben a félévben három darab 3-as és két darab 5-ös érdemjegye van angolból. Jánosnak is öt jegye van angolból. Az ő jegyeinek mediánja 1-gyel nagyobb, mint Dávid jegyeinek mediánja, az átlaga viszont 1-gyel kisebb Dávid jegyeinek átlagánál.
a) Határozza meg János angoljegyeit! (A jegyek egész számok.)
Eszter az első félévben 9 jegyet szerzett angolból, és ezek átlaga pontosan 3. A második félévben 6 jegyet szerzett, ezek átlaga pontosan 4,5.
b) Mennyi Eszter egész évben szerzett angoljegyeinek az átlaga?
Az $ \left\{ 1; 2; 3; 4; 5 \right\} $ halmaz elemei közül véletlenszerűen kiválasztunk két különbözőt.
c) Mennyi a valószínűsége, hogy a két kiválasztott szám átlaga egész szám lesz?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
4. találat: Matematika középszintű érettségi, 2021. október II. rész, 16. feladat
Témakör: *Algebra   (Azonosító: mmk_202110_2r16f )

Egy háromszög csúcsai a koordináta-rendszerben: $ A(5; 6) $, $ B(4; 2) $ és $ C(8; 2) $.
a) Számítsa ki a háromszög $ A $-nál lévő belső szögét!
b) Írja fel a háromszög $ B $-re illeszkedő magasságvonalának egyenletét, és számítsa ki a háromszög $ M $ magasságpontjának koordinátáit!
Az $ ABC $ háromszöget a $ B $ pontból középpontosan a kétszeresére nagyítjuk, így az $ A’B’C’ $ háromszöget kapjuk.
c) Adja meg az $ A’B’C’ $ háromszög csúcsainak koordinátáit!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
5. találat: Matematika középszintű érettségi, 2021. október II. rész, 17. feladat
Témakör: *Algebra   (Azonosító: mmk_202110_2r17f )

a) Egy számtani sorozat második tagja 24, ötödik tagja 81. Hány százalékkal nagyobb a sorozat első 16 tagjának összege a sorozat 106. tagjánál?
b) Egy mértani sorozat második tagja 24, ötödik tagja 81. A sorozat tagjai között hány olyan van, amelyik kisebb, mint 10 000 000?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
6. találat: Matematika középszintű érettségi, 2021. október II. rész, 18. feladat
Témakör: *Algebra   (Azonosító: mmk_202110_2r18f )

Egy osztályban kétszer annyian járnak matematikafakultációra, mint fizikafakultációra. Összesen 15 olyan diák van az osztályban, aki a két fakultáció közül valamelyikre jár. A 15 diák közül 6-an mindkét fakultációra járnak.
a) Hány olyan diák van az osztályban, aki matematikafakultációra jár, de fizikára nem?
A távoktatás időszakában ennek az osztálynak a tagjai a tanárral együtt 24-en vesznek részt az alap-matematikaórákon. Az órákon használt online alkalmazás 4 sorban és 6 oszlopban rendezi el a résztvevőket megjelenítő egybevágó kis téglalapokat úgy, hogy ezek kitöltik a teljes képernyőt. Stefi számítógépén a képernyő vízszintes és függőleges oldalának aránya 16 : 9.

b)Adja meg egy kis téglalap vízszintes és függőleges oldalának arányát két egész szám hányadosaként!
Az alkalmazás a bejelentkező személyekhez tartozó 24 téglalapot véletlenszerűen rendezi el a képernyőn. 
c) Számítsa ki annak a valószínűségét, hogy a következő órán Stefit és barátnőjét, Cilit megjelenítő téglalap is a képernyő első sorába fog kerülni! (A 24 kis téglalapot az alkalmazás mindig 4 sorban és 6 oszlopban rendezi el.) 

A 24 bejelentkező személyt a képernyőn 24!-féleképpen lehet elrendezni.
d) Mutassa meg, hogy a 24! osztható 10 000-rel!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba

 

 

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

HivatalosHonlap Matkonyv InformatikaPortal KemiaPortal  
FizikaPortal KulturtortenetiEnciklopedia AlsosPortal TortenelemFilozofia
BiologiaPortal BiologiaPortal MagyarPortal MagyarPortal
  BiologiaPortal MagyarPortal  

QR kód

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

QR

 

 

 

Bejelentkezés cikkíróknak