Elnök-titkár
Játékosok száma: 7-16
A játék menete: Körben ülnek játékosok. A Tibihez hasonlóan itt is van egy rangsoruk: elnök, titkár, jegyző, egy, kettő, három, négy, öt, hat… A „tárgyalást” az elnök kezdi úgy, hogy saját nevét mondja, aztán azét, akit hív:
Elnök: Elnök, titkár.
Titkár: Titkár, kettes.
Kettes: Kettes, Hatos.
Hatos: Hatos, jegyző.
Jegyző:…
Mindig ütemre kell mondani az előbbieket. Az elnök adja meg a ritmust, mégpedig úgy, hogy tapsol, a combjára üt és jobb majd bal kezével a háta mögé mutat. Mindig a jobb-balra kell mondani, hogy: elnök-titkár, egyes-négyes…Ezt mindenki az elnök után csinálja: taps, comb, jobb („elnök”), bal („titkár”), taps, comb, jobb („titkár”), bal („kettes”), taps, comb, jobb(„kettes”), bal(„hatos”), taps…
Mindig, ha valaki
  • ritmust téveszt
  • megszólal, ha neki nem kell
  • nem szólal meg, ha neki kell
  • visszahívja azt, aki őt hívta
  • nem valós nevet hív
    kiesik és a ranglétra aljára csúszik, a többiek pedig kitöltik a helyét. Ha mondjuk, kiesik a jegyző, ő lesz az utolsó, az egyes lesz a jegyző, a kettes az egyes, a hármas a kettes… az utolsó az utolsó előtti. A körben mindig az elnök mellett ül a titkár, a másik oldalon pedig az utolsó. Tehát ha a jegyző kiesik, ő kerül az elnök egyik oldalára, a többiek pedig odébb ülnek.