Szóbridzs
Játékosok száma: 4-10 (páros sok)
A játék menete: Kétfős csapatokat alkotunk (Anna-András, Bori-Béla, Cili-Cirill). A párok (csapattársak) szembe ülnek egymással. Az így egymás mellé kerülő Anna-Bori-Cili hármas kigondol egy többtagú, magyar szót. Miután kitalálták a szót, felváltva, egyesével mondhatnak egytagú szavakat a párjaiknak. Céljuk, hogy az ő párjuk mondja be a kigondolt szót. Természetesen a rávezető szavakat a „fiúk” mindegyike hallja, de mindig csak az tippelhet, aki soron van (akinek a „lány” párja mondott utoljára). Ha Anna szava után András tippelt, és nem talált, akkor Bori mondhatja a segítőszót. A rávezető szavaknak értelemszerűen olyanoknak kell lenniük, amikről a csapattárs a kigondolt szóra asszociál. Ez főleg jelentésbeli hasonlóságot takar, de az adott helyzetben nagyon jól beválhat egy hangalakilag hasonló szó bevetése. Ha valamelyik fiú kitalálja a szót, csapata egy ponttal gazdagszik, majd új kör indul, melyben a fiúk gondolják ki a szót. Célszerű, hogy a kezdő (első szót mondó) csapat mindig más és más legyen, hiszen egyből kitalálni nem könnyű.