Kocka-Bas
Játékosok száma: 3-12 (Többen is lehet játszani, de minél több az ember, annál kevésbé figyelünk a játékra.)
Kellékek: 2db dobókocka; nem áttetsző pohár, vagy valami, amiben/amin úgy lehet dobni, hogy azt más ne lássa;
Szabályok: A játék folyamán a játékosok két kockával fognak egyszerre dobni. A dobás értékének leolvasása mindig a következő szabály szerint folyik: A két kockával dobott két számból a nagyobbikat (ha van) tesszük előre, a kisebbiket pedig a végére, a tízes, illetve az egyes helyi értékre. Így a dobások értéke mindig egy kétjegyű szám lesz. Ha két ugyanakkora számot dobunk, akkor értelemszerűen az ezekből álló kétjegyű palindrom szám (matek link:) lesz a dobott érték. Ezeket a számokat egyébként a játékban 1-es, 2-es… 6-os bas-nak is nevezhetjük. Nézzünk egy-két példát! Ha Anna két 2-est dob, akkor az 22-őt (2-es bast) ér. Béla egy 1-est és egy 2-est dobott, így ő 21-et mond be. Cili 6-osára és 4-esére 64-et fog mondani. A kétjegyű számok között van egy erősségi sorrend: valamennyi különböző számjegyből álló számnál többet ér az összes ugyanolyan számjegyből álló szám. A két csoporton belül az értékek közt az dönt melyik szám a nagyobb. A 21 a beosztás szerint a legkisebb szám lenne, de a vicc kedvéért ez a legnagyobb.
Így a számok erősorrendje: 31, 32, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 21;
Abban az egy esetben, ha valaki 21-et dob (vagy csak mond), lehet a következőnek ugyanakkorát mondani, mint az előtte lévő, azaz 21-et. A többi esetben szigorúan nagyobbat kell mondani. Ha valóban 21-et dobott valaki és azt az őt követő játékos nem hiszi el, a kör iránya megfordul, tehát az imént 21-et dobó kezdi a dobást csak a másik irányba.

A játék menete / maga: A játékosok körbe ülnek és egyenként, egymás után dobnak. A szabály, hogy mindig nagyobbat kell dobni az előzőnél, vagy ha ez nem sikerül, akkor nagyobbat mondani. Ettől játék, hisz senki se tudja, hogy amit az előtte lévő mondott az dobott szám-e vagy kitalált. Ha tehát Béla arra gyanakszik, hogy Anna nem azt a számot mondta, amit dobott, akkor megállíthatja a kört, és ekkor Annának meg kell mutatnia amit dobott. Ha nem „hazudott” akkor Béla veszít 1 pontot, ha igen, akkor szegény Annának lesz 1 ponttal kevesebb. Akár így, akár úgy, de Béla kezdi az új kört. Ha Béla elhitte volna amit Anna dob, akkor Anna összerázta volna a kockákat és úgy odaadta volna Bélának a dobásra. Célszerű a dobásokat úgy végezni, hogy azt a dobón kívül más ne lássa, hiszen a reakciókból a következő játékos következtetéseket vonhat le.
Az érthetőség kedvéért álljon itt egy példa:
A 4 játékos: Anna, Béla, Cili és Dani;
Anna kezdi a játékot, dob és bemondja a dobott számot:
Anna: ”51”
Béla: ”Elhiszem.”-mondja, erre Anna összerázza a kockákat a pohárban és odaadja Bélának, aki dob.
”63”-mondja azonnal. A dobás 42-re sikerül, ami nem jó, tehát hazudni kényszerült.
Cili: ”OK, jöhetnek a kockák.”-mire Béla magában felsóhajt és az átforgatott kockákat, poharastul átadja.
”2-es bas”- mondja Dezsőnek miután dobott és rápillantott a két 2-esre a pohárban.
Dani: ”Nem hiszem el, mutasd!”-kéri mire Cili megmutatja a 2-eseket. Daninak ezzel elveszett 1 pontja.
Mivel ő jött volna, most ő kezd.
”53”- fordul a dobás után Annához.
Anna: ”Elhiszem”, és az összerázott kockákkal dob.
”21”-mondja Bélának, miután meglátta a 2-est és az 1-est a poharában.
Béla: ”Nem hiszem.”- erre Anna megmutatja neki a kockákat, Bélától levonnak 1 pontot. A 21 miatt fordul a kör, Béla kezd, de Annának mondja a dobást.
A játék pontozása: A pontozás többféleképpen is mehet, lehet a hibákat számolni, de lehet úgy is játszani, hogy az elején mindenkinek ugyanannyi „élete” van és minden egyes hibáért, elveszít egyet. Ha így megy a játék, akinek elveszett az összes pontja, az kiesik. Az nyer aki nem esik ki.