Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Látogatók

Összes:
6 528 318

Mai:
4 804

Honlapok

SULINET Matematika

Oktatási Hivatal

Versenyvizsga portál
banvv

Matematika Portálok

Berzsenyi Dániel Gimnázium

berzsenyi

Óbudai Árpád Gimnázium
arpad

 

Szent István Gimnázium

sztistvan

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
vpg

fb kereses

Arany Dániel Matematikaverseny (AranyD)

Találatok száma laponként:
Keresési szűrő: ad_20152016_k3k1f
 
Találatok száma: 5 (listázott találatok: 1 ... 5)

1. találat: ARANYD 201452016 Kezdő I. kategória és II. kategória 2. forduló, III. kategória 1. forduló 1. feladat
Témakör: *Számelmélet (szám, oszthatóság, prím)   (Azonosító: AD_20152016_k1k2f1f, AD_20152016_k2k2f1f, AD_20152016_k3k1f1f )

Hat különböző prímszámot összeszoroztunk és a szorzat értéke egy $\overline{ababab}$ alakú hatjegyű szám lett. A hat darab prím közül az egyik a 29. Határozzuk meg az $\overline{ababab}$ szám értékét!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
2. találat: ARANYD 201452016 Kezdő I. kategória és II. kategória 2. forduló, III. kategória 1. forduló 2. feladat
Témakör: *Geometria (szög)   (Azonosító: AD_20152016_k1k2f2f, AD_20152016_k2k2f2f, AD_20152016_k3k1f2f )

Az ABC háromszög C csúcsánál levő szöge derékszög. A CAB és ABC szögek belső szögfelezői a szemközti oldalakat a P és Q pontokban metszik. A P és Q pontokból az AB oldalra állított merőlegesek talppontjai legyenek az M és N pontok. Határozzuk meg az MCN szög nagyságát!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
3. találat: ARANYD 201452016 Kezdő I. kategória és II. kategória 2. forduló, III. kategória 1. forduló 3. feladat
Témakör: *Kombinatorika (minimális szám)   (Azonosító: AD_20152016_k1k2f3f, AD_20152016_k2k2f3f, AD_20152016_k3k1f3f )

Egy osztályba 6 fiú jár, és közülük az egyik az alábbi történetet mesélte el:

Decemberben mindnyájan feleltünk történelembol. Minden számon kérő órán volt egy vagy több felelő közülünk, de olyan is akadt, akit nem kérdezett a tanárnő. Viszont mindegyikünk hallhatta a másik 5 személy feleletét (nem feltétlenül együtt) azon történelem órák valamelyikén, amikor ő éppen nem került kiválasztásra. Adjuk meg, hogy legalább hány történelem órán volt felelés december hónapban ebben az osztályban!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
4. találat: ARANYD 201452016 Kezdő I. kategória és II. kategória 2. forduló, III. kategória 1. forduló 4. feladat
Témakör: *Algebra (arányosság)   (Azonosító: AD_20152016_k1k2f4f, AD_20152016_k2k2f4f, AD_20152016_k3k1f4f )

Három réten tehenek legelnek, a rétek területének aránya 4:5:6. Az elso, legkisebb réten 6 tehén 12 napig tud legelni, a másodikon 7 tehén 20 napig. A harmadik, legnagyobb réten hány napig tud legelni 12 tehén?

Mindhárom réten kezdetben egyforma magas volt a fú, a réteken egyforma gyorsan, egyenletesen no a fú, és a tehenek megeszik mindazt a füvet, ami a réten volt, amikor odaérkeztek, és azt is, ami addig nott, amíg ott legeltek.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
5. találat: ARANYD 201452016 Kezdő I. kategória és II. kategória 2. forduló, III. kategória 1. forduló 5. feladat
Témakör: *Geometria (zrtülrz)   (Azonosító: AD_20152016_k1k2f5f, AD_20152016_k2k2f5f, AD_20152016_k3k1f5f )

Az ABC egyenloszárú háromszög AB szára a háromszög köré írt körének O középpontjától √19 egység távolságra van, a köré írt kör sugara 10 egység. A BC alap felezőmerolegese a körülírt kört az F pontban metszi, az AB szár felezőmerőlegese és a körülírt kör metszéspontjai a D és E pontok (D a rövidebbik AB íven helyezkedik el). Az E-re illeszkedő BC-vel párhuzamos egyenes a DF szakaszt a H pontban metszi. Mennyi az AHE háromszög területe?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba

 

 

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

HivatalosHonlap Matkonyv InformatikaPortal KemiaPortal  
FizikaPortal KulturtortenetiEnciklopedia AlsosPortal TortenelemFilozofia
BiologiaPortal BiologiaPortal MagyarPortal MagyarPortal
  BiologiaPortal MagyarPortal  

QR kód

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

QR

 

 

 

Bejelentkezés cikkíróknak