Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Látogatók

Összes:
5 987 967

Mai:
2 039

Honlapok

SULINET Matematika

Oktatási Hivatal

Versenyvizsga portál
banvv

Matematika Portálok

Berzsenyi Dániel Gimnázium

berzsenyi

Óbudai Árpád Gimnázium
arpad

 

Szent István Gimnázium

sztistvan

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
vpg

km tortenet

kardosgyula k Kardos Gyula több mint húsz évig volt a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnázium matematika tanára. Élete vége felé egyedül maradt és úgy végrendelkezett, hogy öröklakását adják el, ára egészéből hozzák létre a Kardos Gyula Alapítványt, és a kamatok szolgálják a jó matematikus Fazekasos diákok ösztöndíját, jutalmát. Az alapítvány létrehozására az iskola matematika munkaközösségét kérte fel.

 

A végrendelet részlete:

kardosgyula vegrendelet reszlet k

 

A Kardos Gyula Alapítvány Rikker Emília jogászi segítségével jött létre, 2009 októberében. A matematika munkaközösség úgy döntött, hogy a 10., 11., 12. évfolyamok (a korábbi négyosztályos gimnáziumi rendszerben II., III., IV. évfolyam) mindegyikén „speciális matematika tagozatos" és „nem tagozatos" kategóriákban oszt ösztöndíjat. A tagozaton az egyes évfolyamok matematika tanára dönti el kit javasol ösztöndíjra, míg a nem tagozatos osztályok esetében versenyt rendezünk az ösztöndíjasok kiválasztása céljából.

 

Aki szeretne hozzájárulni az ösztöndíjhoz a Kardos Gyula Alapítvány anyagi támogatásával, az az alapítvány számlájára (HU 21 1170 8001 – 2056 1947 – 0000 0000) való befizetéssel teheti ezt meg.

 


 

 Emlékezés Kardos Tanár Úrról

 

thiryimrene kKardos Gyula Tanár Úr kb. 30 évig volt iskolánk tanára. Különböző tagozatú osz¬tá-lyokban (angol, biológia, specmat.) tanított. Kedvenc témája a kombinatorika és a valószí¬nű-ség¬¬szám¬í¬tás volt. 1966-tól 1990-ig vezetett „matematika gyakorlatot" speciális matematika tagozatú osztályokban, ahol alkalma nyílt kedvenc témáit megszerettetnie a tanítványokkal.


Csendes, halk szavú ember volt, aki igazán feloldódni a diákok között tudott. Sajnos családja, hozzátartozói hamar meghaltak, ezért is, meg az iskola illetve a gyerekek iránti szeretete miatt döntött úgy, hogy vagyonát „alapítványként" az iskolának adományozza. Elképzelése az volt, hogy ebből az alapítványi vagyonból azok a diákok részesüljenek, akik a kö¬telező tananyagon kívül is foglalkoznak matematikával ezt valamilyen módon be is bizo¬nyít-ják.


A régi diákok osztálytalálkozóin meggyőződhettünk arról, hogy kollégái és tanítványai tisztelettel és szeretettel emlékeznek rá.

 

egy volt kollégája: Thiry Gabi néni

 

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

HivatalosHonlap Matkonyv InformatikaPortal KemiaPortal  
FizikaPortal KulturtortenetiEnciklopedia AlsosPortal TortenelemFilozofia
BiologiaPortal BiologiaPortal MagyarPortal MagyarPortal
  BiologiaPortal MagyarPortal  

QR kód

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

QR

 

 

 

Bejelentkezés cikkíróknak