Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

FaceBook oldalunk

Látogatók

Mai16
Heti16
Havi9425
Összes544676

IP: 54.83.122.227 Unknown - Unknown 2017. december 18. hétfő, 01:18

Ki van itt?

Guests : 39 guests online Members : No members online

Honlapok

SULINET Matematika

Oktatási Hivatal

Versenyvizsga portál
banvv

Matematika Portálok

Berzsenyi Dániel Gimnázium

berzsenyi

Óbudai Árpád Gimnázium
arpad

 

Szent István Gimnázium

sztistvan

A gondolkodás öröme
gondolkodasorome

Grafika: jelölő kör a sorba

A preambulumba

\usepackage{tikz}

 

A megfelelő helyre

\begin{tikzpicture}[scale=0.5]
\draw (0,0) circle (1);
\end{tikzpicture}

utasítást, aminek a hatására egy 1cm-es sugarú kör kerül kirajzolásra 0.5-szeres méretben. Így a valós mérete 5mm lesz.

Grafika: négyzetrács

A preambulumba

\usepackage{tikz}

 

A megfelelő helyre

\begin{tikzpicture}
\draw [color=gray!40] (0,0) grid (10,10);
\end{tikzpicture}

utasítást, aminek a hatására egy 1cm x 1cm-es négyzetrácsot kapunk.

 

Ha 5mm x 5mm méretút szeretnénk, akkor

\begin{tikzpicture}[scale=0.5]
\draw [color=gray!40] (0,0) grid (10,10);
\end{tikzpicture}

alakban használjuk.

Grafika: koordinátarendszer

A preambulumba

\usepackage{tikz}

 

A megfelelő helyre

\begin{tikzpicture}
\draw [color=gray!40] (-5.5,-5.5) grid (5.5,5.5);
\draw [line width=1.6pt,->] (-5.5,0) to (5.5,0);
\draw [line width=1.6pt,->] ( 0,-5.5) to (0,5.5);
\node at (-0.3,-0.3) {$O$};
\node at (1,-0.3) {$1$};
\node at (5.5,-0.3) {$X$};
\node at (-0.3,1) {$1$};
\node at (0.2,5.5) {$Y$};
\end{tikzpicture}

utasítást.

tex 0001

 

Grafika: gráf rajzolás

A preambulumba

\usepackage{tikz}

 

A megfelelő helyre

\begin{tikzpicture}
\node [draw,circle,fill=yellow] (A) at (0,0) {$A$};
\node (B) at (2,1) {$B$};
\node (C) at (1.5,-2) {$C$};
\draw [->] (A) to (B);
\draw [->] (A) to (C);
\draw [dotted,->,line width=0.6pt] (C) to (B);
\end{tikzpicture}

utasítást, aminek a hatására egy gráf kerül kirajzolásra.

Grafika: jelölő négyzet a sorba

A preambulumba

\usepackage{tikz}

 

A megfelelő helyre

\begin{tikzpicture}[scale=0.5]
\draw (0,0) rectangle (1,1);
\end{tikzpicture}

utasítást, aminek a hatására egy 1cmx1cm-es négyzet kerül kirajzolásra 0.5-szeres méretben. Így a valós mérete 5mmx5mm lesz.

Matematikai mód, többsoros képlet, ALIGN

A preambulumba be kell írni

\usepackage{amsmath}

 

Többsoros képlet írása ALIGN környezetben

\begin{align}
2+3=x \\
4+x^2=x+y+z \\
x+y=z^2 \nonumber \\
x_1+x_2=x_3
\end{align}

módon lehetséges. Ez esetben minden sor középre van igazítva és számozva lesz, kivéve a 3. sort.

tex 0002

 

Amennyiben a sorokat "=" jelnél szeretnénk egymás alá rendezni, akkor a

\begin{align}
2+3&=x \\
4+x^2&=x+y+z \\
x+y&=z^2 \nonumber \\
x_1+x_2&=x_3
\end{align}

módon tehetjük meg. Az igazítási pont a "&" jelnél van.

tex 0003 

 

Ha nem akarunk soszámoztatni, akkor a

\begin{align*}
2+3=x \\
4+x^2=x+y+z \\
x+y=z^2 \tag 1 \\
x_1+x_2=x_3
\end{align*}

módon tehetjük ezt meg. Ekkor egyik sor sem kap sorszámot, kivéve a 3. sort.

tex 0004

 

Természetesen itt is alkalmazhatjuk az "&" jelet igazításra.

 tex 0005

Matematikai mód, egysoros képlet

Egysoros képletet lehet írni a

$$x^2+\frac{2}{2+x}=x$$

módon. Itt a képlet automatikusan középre vam remdezve, előtte és mögötte táv van kihagyva.

 

Amennyiben sorszámozni akarjuk a képletet, akkor az \eqno paranccsal tehetjük meg a következő módon

$$x^2+\frac{2}{2+x}=x  \eqno (2)$$

ami a jobb oldalon megjeleníti a (2) sorszámot.

Betű méretek

 

\tiny  F-tiny.png
\scriptsize F-scriptsize.png
\footnotesize F-footnotesize.png
\small F-small.png
\normalsize F-normalsize.png
\large F-large.png
\Large F-large2.png
\LARGE F-large3.png
\huge F-huge.png
\Huge F-huge2.png

Kézi sortörés

 

\newline  A parancs kiadási helyén sortörést hajt végre
\newline[hossz] A parancs kiadási helyén sortörést hajt végre és kihagy "hossz"-nyi méretet.
\\ A parancs kiadási helyén sortörést hajt végre, a \newline parancs rövidebb alakja
\\[hossz] A parancs kiadási helyén sortörést hajt végre és kihagy "hossz"-nyi méretet.
\\* A parancs kiadási helyén sortörést hajt végre, ráadásul tiltja a közvetlen laptörést
\linebreak[súly] A parancs kiadási helyén sortörést hajt végre, amit a "súly" vezérel, aminek értéke 0..4 lehet. 0 esetén a LaTeX kihagyhatja a  a törési kérést, míg 4 esetén biztosan végrehajtja.
\par Új bekezdést kezd

Bekezdés utáni térköz

Bekezdés utáni térköz a

\setlength{\parskip}{12mm}

segítségével állítható.

Bekezdés behúzásának állítása

A bekepzdés első sorának behúzását a

\setlength{\parindent}{12.5mm}

segítségével állíthatjuk.

Halmaz nevek szépen: természetes szám

A természetes szám halmazának neve szépen szedve:

Preambulumba

\usepackage{amssymb}
...
\newcommand{\NN}{\ensuremath{\mathbb{N}}}
\newcommand{\iNN}{\ensuremath{\in\mathbb{N}}}
\newcommand{\NNp}{\ensuremath{\mathbb{N}^+}}
\newcommand{\iNNp}{\ensuremath{\in\mathbb{N}^+}}

beírása után a domunetumban akár matematikai, akár nem matematikai módban használható 

\NN    % Megjelenik 
\iNN   % Megjelenik 
\NNp   % Megjelenik 
\iNNp  % Megjelenik 

parancsok.

Halmaz nevek szépen: egészszám

A egész szám halmazának neve szépen szedve:

Preambulumba

\usepackage{amssymb}
...
\newcommand{\ZZ}{\ensuremath{\mathbb{Z}}}
\newcommand{\iZZ}{\ensuremath{\in\mathbb{Z}}}
\newcommand{\ZZp}{\ensuremath{\mathbb{Z}^+}}
\newcommand{\iZZp}{\ensuremath{\in\mathbb{Z}^+}}
\newcommand{\ZZn}{\ensuremath{\mathbb{Z}^-}}
\newcommand{\iZZn}{\ensuremath{\in\mathbb{Z}^-}}

beírása után a domunetumban akár matematikai, akár nem matematikai módban használható 

\ZZ    % Megjelenik 
\iZZ   % Megjelenik
\ZZp   % Megjelenik 
\iZZp  % Megjelenik 
\ZZm   % Megjelenik 
\iZZm  % Megjelenik 

parancsok.

Halmaz nevek szépen: egészszám

A racionális szám halmazának neve szépen szedve:

Preambulumba

\usepackage{amssymb}
...
\newcommand{\QQ}{\ensuremath{\mathbb{Q}}}
\newcommand{\iQQ}{\ensuremath{\in\mathbb{Q}}}
\newcommand{\QQp}{\ensuremath{\mathbb{Q}^+}}
\newcommand{\iQQp}{\ensuremath{\in\mathbb{Q}^+}}
\newcommand{\QQn}{\ensuremath{\mathbb{Q}^-}}
\newcommand{\iQQn}{\ensuremath{\in\mathbb{Q}^-}}

beírása után a domunetumban akár matematikai, akár nem matematikai módban használható 

\QQ    % Megjelenik 
\iQQ   % Megjelenik
\QQp   % Megjelenik 
\iQQp  % Megjelenik 
\QQm   % Megjelenik 
\iQQm  % Megjelenik 

parancsok.

Oldal beállítás: A4; 11 pont; cikk; szokásos margók

Oldal beállítása cikkhez (article), A4 papír mérettel, szokásos margókkal

\documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage[a4paper,left=25mm,right=25mm,top=25mm,bottom=25mm]{geometry}
\usepackage{t1enc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[magyar]{babel}

\begin{document}

\end{document}

Oldal beállítás: A4; 11 pont; cikk; szokásos margók; matematika írása

Oldal beállítása cikkhez (article), A4 papír mérettel, szokásos margókkal, felkészülve matematikai képletek írására. Betöltve az AMS (American Mathematical Society) fő csomagokat.

\documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage[a4paper,left=25mm,right=25mm,top=25mm,bottom=25mm]{geometry}
\usepackage{t1enc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[magyar]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb}

\begin{document}

\end{document}

Oldal beállítás: Méretek lekérdezése

Oldal beállított méreteinek lekérdezése.

 

Preambulum:

\usepackage{layout}

 

Dokumentum:

\layout

ENUMERATE: Számozás folytatása

 

Tipp 1

Az előzőleg abbahagyobb felsorolás folytatható a következő módon:

Preambulum:

\usepackage{enumitem}

 A számozás most már a

\begin{enumerate}[resume]
  \item ...

utasítással folytatható.

 

 

Tipp 2.

Ha az előző módszer nem működik, akkora preambulumba be kell írni:

\usepackage{enumitem}
....
\newcounter{enumTemp}

A folytatandó számozás vége legyen:

  \item ....
  \setcounter{enumTemp}{\theenumi}
\end{enumerate}

A következő számozás eleje pedig

\begin{enumerate}
  \setcounter{enumi}{\theenumTemp}
  \item ...

 

ENUMERATE: Római számok (betűk) alkalmazása

 

Római számok alkalmazásához a következők a teendők.

 

Preambulum:

\usepackage{enumitem}

 A számozás most már a

\begin{enumerate}[label=\Roman*]
  \item ...

utasítással római számokkal folytatódik.

 

 

Kicsi római számok a

\begin{enumerate}[label=\roman*]
  \item ...

utasítással használhatók.

 

 

Ha nem számokat, hanem betüket akarunk írni, akkor kisbetű esetén

\begin{enumerate}[label=\alph*]
  \item ...

nagy betű estén

\begin{enumerate}[label=\Alph*]
  \item ...

 

 

 

 

 

Sortávolság állítása

 

Az egész dokumentumra hatással a preambulumban elhelyezett

 \renewcommand{\baselinestretch}{1.4}

sor segít, ahol az "1.4" a megfelelő érték.

 

 

A dokumentum egy részére a

\setstretch{1.7}

sor hatásos, használatához csoportosítás szükséges:

{ \setstretch{1.5}
 Szöveg, aminek a sortávolságát állítjuk.... }

Néhány érték:

1.0  Normál sortáv
1.3 1,5 sortáv
1.7 Dupla sortáv

QR kód

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

QR

 

 

 

Bejelentkezés cikkíróknak


Joomla template: szsnjm3-001
(c) Szoldatics József (www.szolda.hu), Eszesen KFt. 2011/2016