Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Látogatók

Összes:
6 527 989

Mai:
4 475

Honlapok

SULINET Matematika

Oktatási Hivatal

Versenyvizsga portál
banvv

Matematika Portálok

Berzsenyi Dániel Gimnázium

berzsenyi

Óbudai Árpád Gimnázium
arpad

 

Szent István Gimnázium

sztistvan

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
vpg

fb kereses

Arany Dániel Matematikaverseny (AranyD)

Találatok száma laponként:
Keresési szűrő: ad_20132014_k3k1f
 
Találatok száma: 5 (listázott találatok: 1 ... 5)

1. találat: ARANYD 2013/2014 Kezdő I. kategória és II. kategória 2. forduló, III. kategória 1. forduló 1. feladat
Témakör: *Egyenlet (negyedfok)   (Azonosító: AD_20132014_k1k2f1f, AD_20132014_k2k2f1f, AD_20132014_k3k1f1f )

Oldja meg az alábbi egyenletet a racionális számok halmazán!

$\left ( x-1 \right ) \cdot \left ( x-2 \right ) \cdot \left ( x-3 \right ) \cdot \left ( x-4 \right ) = \left ( 2x-1 \right ) \cdot \left ( 2x-2 \right ) \cdot \left ( 2x-3 \right ) \cdot \left ( 2x-4 \right )$Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
2. találat: ARANYD 2013/2014 Kezdő I. kategória és II. kategória 2. forduló, III. kategória 1. forduló 2. feladat
Témakör: *Számelmélet (oszthatóság)   (Azonosító: AD_20132014_k1k2f2f, AD_20132014_k2k2f2f, AD_20132014_k3k1f2f )

Hány olyan pozitív egész szám van, amelynek szomszédjai prímszámok, és a szám nem osztható 6-tal?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
3. találat: ARANYD 2013/2014 Kezdő I. kategória és II. kategória 2. forduló, III. kategória 1. forduló 3. feladat
Témakör: *Logika (ajándék)   (Azonosító: AD_20132014_k1k2f3f, AD_20132014_k2k2f3f, AD_20132014_k3k1f3f )

Egy 3 házaspárból álló  6 fős társaság elhatározza, hogy úgy ünneplik meg a karácsonyt, hogy mindegyikük megajándékozza a társaság egy másik tagját.

Ehhez mindenki felírja a nevét egy cédulára, a cédulákat beteszik egy kalapba majd mindenki húz egy cédulát a kalapból. A kihúzónak azt a személyt kell megajándékoznia, akinek a neve a kihúzott cédulán szerepel. A lehetséges esetek hányad részében fordul elő, hogy a 6 húzás során nem lesz olyan személy, aki önmagát vagy a házastársát húzza ki?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
4. találat: ARANYD 2013/2014 Kezdő I. kategória és II. kategória 2. forduló, III. kategória 1. forduló 4. feladat
Témakör: *Geometria (félkör, kifejezés)   (Azonosító: AD_20132014_k1k2f4f, AD_20132014_k2k2f4f, AD_20132014_k3k1f4f )

Az AD egységnyi hosszú szakasz mint átmérő fölé rajzolt félkörív egy pontja B, A BD ív egy további pontja C, és jelölje E a BD és AC szakaszok metszéspontját.

Határozza meg az $AE\cdot AC+DB\cdot DE$ kifejezés pontos értékét.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
5. találat: ARANYD 2013/2014 Kezdő I. kategória és II. kategória 2. forduló, III. kategória 1. forduló 5. feladat
Témakör: *Számelmélet (oszthatóság)   (Azonosító: AD_20132014_k1k2f5f, AD_20132014_k2k2f5f, AD_20132014_k3k1f5f )

Melyik a legnagyobb n természetes szám, amelyre $\displaystyle 5^{ \left ( 2^{2013} \right ) } -1$ osztható 2n-nel.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba

 

 

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

HivatalosHonlap Matkonyv InformatikaPortal KemiaPortal  
FizikaPortal KulturtortenetiEnciklopedia AlsosPortal TortenelemFilozofia
BiologiaPortal BiologiaPortal MagyarPortal MagyarPortal
  BiologiaPortal MagyarPortal  

QR kód

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

QR

 

 

 

Bejelentkezés cikkíróknak