Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Látogatók

Összes:
6 554 843

Mai:
3 478

Honlapok

SULINET Matematika

Oktatási Hivatal

Versenyvizsga portál
banvv

Matematika Portálok

Berzsenyi Dániel Gimnázium

berzsenyi

Óbudai Árpád Gimnázium
arpad

 

Szent István Gimnázium

sztistvan

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
vpg

fb kereses

Matematika érettségi (Érettségi)

Találatok száma laponként:
Keresési szűrő: mmk_201305_1r
 
Találatok száma: 12 (listázott találatok: 1 ... 12)

1. találat: Matematika középszintű érettségi, 2013. május, I. rész, 1. feladat
Témakör: *Halmazok ( unió, különbség)   (Azonosító: mmk_201305_1r01f )

Az A és B halmazokról tudjuk, hogy $A \cup B = \{1;2;3;4;5;6;7;8;9 \}$ és $B \setminus A =\{1;2;4;7\}$. Elemeinek felsorolásával adja meg az A halmazt!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
2. találat: Matematika középszintű érettségi, 2013. május, I. rész, 2. feladat
Témakör: *Statisztika ( átlag)   (Azonosító: mmk_201305_1r02f )

Egy kis cégnél nyolcan dolgoznak: hat beosztott és két főnök. A főnökök átlagos havi jövedelme 190 000 Ft, a beosztottaké 150 000 Ft. Hány forint a cég nyolc dolgozójának átlagos havi jövedelme?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
3. találat: Matematika középszintű érettségi, 2013. május, I. rész, 3. feladat
Témakör: *Geometria ( arány, algebra)   (Azonosító: mmk_201305_1r03f )

Az ábra egy sütemény alapanyagköltségeinek megoszlását mutatja. Számítsa ki a „vaj” feliratú körcikk középponti szögének nagyságát fokban! Válaszát indokolja!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
4. találat: Matematika középszintű érettségi, 2013. május, I. rész, 4. feladat
Témakör: *Függvények ( abszolútérték)   (Azonosító: mmk_201305_1r04f )

Az alábbi hozzárendelési utasítással megadott, a valós számok halmazán értelmezett függvények közül kettőnek egy-egy részletét ábrázoltuk. Adja meg a grafikonokhoz tartozó hozzárendelési utasítások betűjelét!

 

$A) \ x\mapsto |x+2| \qquad B) \ x\mapsto |x-2| \qquad C) \ x\mapsto |x|-2 \qquad D) \ x\mapsto |x|+2$Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
5. találat: Matematika középszintű érettségi, 2013. május, I. rész, 5. feladat
Témakör: *Geometria ( trigonometria, szögfüggvény)   (Azonosító: mmk_201305_1r05f )

A vízszintessel 6,5°-ot bezáró egyenes út végpontja 124 méterrel magasabban van, mint a kiindulópontja. Hány méter hosszú az út? Válaszát indokolja!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
6. találat: Matematika középszintű érettségi, 2013. május, I. rész, 6. feladat
Témakör: *Koordinátageometria   (Azonosító: mmk_201305_1r06f )

Adja meg a 2x + y = 4 egyenletű egyenes és az x tengely M metszéspontjának a koordinátáit, valamint az egyenes meredekségét!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
7. találat: Matematika középszintű érettségi, 2013. május, I. rész, 7. feladat
Témakör: *Függvények ( parabola)   (Azonosító: mmk_201305_1r07f )

Adja meg az $x\mapsto x^2+10x+21 \quad (x \in \mathbb{R})$  másodfokú függvény minimumhelyét és minimumának értékét! Válaszát indokolja!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
8. találat: Matematika középszintű érettségi, 2013. május, I. rész, 8. feladat
Témakör: *Logika ( statisztika, geometria, algebra)   (Azonosító: mmk_201305_1r08f )

Adja meg a következő állítások logikai értékét (igaz vagy hamis)!

A) A {0; 1; 2; 3; 4} adathalmaz szórása 4.

B) Ha egy sokszög minden oldala egyenlő hosszú, akkor a sokszög szabályos.

C) A 4 és a 9 mértani közepe 6.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
9. találat: Matematika középszintű érettségi, 2013. május, I. rész, 9. feladat
Témakör: *Térgeometria ( hasonlóság, arány)   (Azonosító: mmk_201305_1r09f )

Két gömb sugarának aránya 2 : 1. A nagyobb gömb térfogata k-szorosa a kisebb gömb térfogatának. Adja meg k értékét!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
10. találat: Matematika középszintű érettségi, 2013. május, I. rész, 10. feladat
Témakör: *Kombinatorika ( permutáció)   (Azonosító: mmk_201305_1r10f )

Egy futóverseny döntőjébe hat versenyző jutott, jelöljük őket A, B, C, D, E és F betűvel. A cél előtt pár méterrel már látható, hogy C biztosan utolsó lesz, továbbá az is biztos, hogy B és D osztozik majd az első két helyen. Hányféleképpen alakulhat a hat versenyző sorrendje a célban, ha nincs holtverseny? Válaszát indokolja!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
11. találat: Matematika középszintű érettségi, 2013. május, I. rész, 11. feladat
Témakör: *Statisztika   (Azonosító: mmk_201305_1r11f )

Réka év végi bizonyítványában a következő osztályzatok szerepelnek: 4; 2; 3; 5; 5; 4; 5; 5; 4. Adja meg Réka osztályzatainak móduszát és mediánját!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
12. találat: Matematika középszintű érettségi, 2013. május, I. rész, 12. feladat
Témakör: *Valószínűségszámítás ( számelmélet)   (Azonosító: mmk_201305_1r12f )

Adja meg annak valószínűségét, hogy a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 számok közül egyet véletlenszerűen kiválasztva a kiválasztott szám prím!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba

 

 

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

HivatalosHonlap Matkonyv InformatikaPortal KemiaPortal  
FizikaPortal KulturtortenetiEnciklopedia AlsosPortal TortenelemFilozofia
BiologiaPortal BiologiaPortal MagyarPortal MagyarPortal
  BiologiaPortal MagyarPortal  

QR kód

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

QR

 

 

 

Bejelentkezés cikkíróknak