Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Látogatók

Összes:
6 528 237

Mai:
4 723

Honlapok

SULINET Matematika

Oktatási Hivatal

Versenyvizsga portál
banvv

Matematika Portálok

Berzsenyi Dániel Gimnázium

berzsenyi

Óbudai Árpád Gimnázium
arpad

 

Szent István Gimnázium

sztistvan

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
vpg

fb kereses

Arany Dániel Matematikaverseny (AranyD)

Találatok száma laponként:
Keresési szűrő: ad_20142015_h3k1f
 
Találatok száma: 5 (listázott találatok: 1 ... 5)

1. találat: ARANYD 2014/2015 HaladóIII. kategória 1. forduló 1. feladat
Témakör: *Geometria (egyenlőtlenség)   (Azonosító: AD_20142015_h3k1f1f )

Egy háromszögben nevezzük kerületfelezőnek az olyan szakaszokat, amelyek a háromszög egy csúcsát úgy kötik össze a szemközti oldal egy pontjával, hogy a szakasz két oldalára a háromszög kerületének ugyanakkora része esik. Igaz-e, hogy ha egy háromszög nem egyenlő szárú, akkor kerületfelező szakaszai mind különböző hosszúságúak?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
2. találat: ARANYD 2014/2015 HaladóIII. kategória 1. forduló 2. feladat
Témakör: *Algebra (POLINOM)   (Azonosító: AD_20142015_h3k1f2f )

A másodfokú $p(x)=ax^2+bx+c;\ (a\ne0)$ polinom minden x-re teljesíti az alábbi összefüggést:

$p(x)=\left(\dfrac{p(x+1)-p(x-1)}{2}\right)^2$

Add meg a következő összeg pontos értékét! S = p(−3) − 2p(0) + p(3) =?

 Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
3. találat: ARANYD 2014/2015 HaladóIII. kategória 1. forduló 3. feladat
Témakör: *Kombinatorika (geometria)   (Azonosító: AD_20142015_h3k1f3f )

Megrajzoltuk egy konvex nyolcszög összes átlójának egyenesét, majd ezen egyenesek összes metszéspontját. Legfeljebb hány metszéspont eshet a nyolcszögön kívülre?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
4. találat: ARANYD 2014/2015 HaladóIII. kategória 1. forduló 4. feladat
Témakör: *Számelmélet (számjegy)   (Azonosító: AD_20142015_h3k1f4f )

Melyik az a legkisebb (tízes számrendszerben felírt) természetes szám, amelyben mind a tízféle számjegy szerepel legalább egyszer, és a szám osztható 99-cel? (A szám nem kezdődhet 0-val!)Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
5. találat: ARANYD 2014/2015 HaladóIII. kategória 1. forduló 5. feladat
Témakör: *Geometria (hasonlóság)   (Azonosító: AD_20142015_h3k1f5f )

Adott egy PQR háromszög, amelynek oldalai különböző hosszúak. Az MN szakasz ugyanazon oldalára felvettük a betűzésük sorrendjében azonos körüljárású MNA, BMN és NCM háromszögeket, amelyek mind hasonlók PQR-hez. Bizonyítsuk be, hogy az ABC háromszög is hasonló PQR-hez.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba

 

 

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

HivatalosHonlap Matkonyv InformatikaPortal KemiaPortal  
FizikaPortal KulturtortenetiEnciklopedia AlsosPortal TortenelemFilozofia
BiologiaPortal BiologiaPortal MagyarPortal MagyarPortal
  BiologiaPortal MagyarPortal  

QR kód

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

QR

 

 

 

Bejelentkezés cikkíróknak