Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Látogatók

Összes:
6 554 991

Mai:
3 626

Honlapok

SULINET Matematika

Oktatási Hivatal

Versenyvizsga portál
banvv

Matematika Portálok

Berzsenyi Dániel Gimnázium

berzsenyi

Óbudai Árpád Gimnázium
arpad

 

Szent István Gimnázium

sztistvan

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
vpg

fb kereses

Matematika érettségi (Érettségi)

Találatok száma laponként:
Keresési szűrő: mmk_201610_1r
 
Találatok száma: 12 (listázott találatok: 1 ... 12)

1. találat: Matematika középszintű érettségi, 2016. október, I. rész, 1. feladat
Témakör: *Kombinatorika (gráf)   (Azonosító: mmk_201610_1r01f )

Az ábrán látható ötpontú gráfot egészítse ki további élekkel úgy, hogy mindegyik pont fokszáma 2 legyen!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
2. találat: Matematika középszintű érettségi, 2016. október, I. rész, 2. feladat
Témakör: *Függvények (függvény)   (Azonosító: mmk_201610_1r02f )

Melyik számot rendeli az $x \mapsto \sqrt[3]{4x-1};\quad(x\in \mathbb{R})$   függvény a 7-hez?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
3. találat: Matematika középszintű érettségi, 2016. október, I. rész, 3. feladat
Témakör: *Számelmélet (prím, prímszám)   (Azonosító: mmk_201610_1r03f )

Írja fel a 38-at két különböző prímszám összegeként!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
4. találat: Matematika középszintű érettségi, 2016. október, I. rész, 4. feladat
Témakör: *Kombinatorika (permutáció)   (Azonosító: mmk_201610_1r04f )

Hány olyan négyjegyű pozitív egész szám van a tízes számrendszerben, amelynek négy különböző páratlan számjegye van?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
5. találat: Matematika középszintű érettségi, 2016. október, I. rész, 5. feladat
Témakör: *Koordinátageometria (logika, egyenes, felezőpont, párhuzamos)   (Azonosító: mmk_201610_1r05f )

Adja meg az alábbi állítások logikai értékét (igaz vagy hamis)!

A: Az (1; –1) pont rajta van az 5x – 3y = 2 egyenletű egyenesen.

B: Ha A(–2; 5) és B(2; –3), akkor az AB szakasz felezőpontja a (0; 2) pont.

C: Az x + 2y = 7 és a 2x + 4y = 7 egyenletű egyenesek párhuzamosak.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
6. találat: Matematika középszintű érettségi, 2016. október, I. rész, 6. feladat
Témakör: *Térgeometria (térfogat, henger)   (Azonosító: mmk_201610_1r06f )

A diákok az egyik kémiaórán két mérőhengert használnak. Az egyik henger magassága és alapkörének átmérője is feleakkora, mint a másiké. Hányszorosa a nagyobb mérőhenger térfogata a kisebb mérőhenger térfogatának? Válaszát indokolja!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
7. találat: Matematika középszintű érettségi, 2016. október, I. rész, 7. feladat
Témakör: *Függvények (értékkészlet, parabola, másodfokú)   (Azonosító: mmk_201610_1r07f )

Adja meg az alábbi ábrán látható, a [–2; 1] intervallumon értelmezett $x \mapsto -x^2 +3$ függvény értékkészletét!

 

 Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
8. találat: Matematika középszintű érettségi, 2016. október, I. rész, 8. feladat
Témakör: *Trigonometria (sinus)   (Azonosító: mmk_201610_1r08f )

Adja meg a $\sin x = \dfrac{1}{2}$ egyenlet $\pi$-nél kisebb, pozitív valós megoldásait!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
9. találat: Matematika középszintű érettségi, 2016. október, I. rész, 9. feladat
Témakör: *Algebra (százalék, szöveges feladat)   (Azonosító: mmk_201610_1r09f )

Egy kirándulócsoport 8 km-es túrára indult. Már megtették a 8 km 40%-át és még 1200 métert. A tervezett út hány százaléka van még hátra? Számításait részletezze!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
10. találat: Matematika középszintű érettségi, 2016. október, I. rész, 10. feladat
Témakör: *Algebra (log, logaritmus, azonosság)   (Azonosító: mmk_201610_1r10f )

Adja meg a következő összeg értékét: $\log_6 2 + \log_6 3$ .Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
11. találat: Matematika középszintű érettségi, 2016. október, I. rész, 11. feladat
Témakör: *Függvények (zérushely, abszolútérték)   (Azonosító: mmk_201610_1r11f )

Adja meg a valós számok halmazán értelmezett f függvény zérushelyeit, ha $f(x)=\left | x-1 \right |-3$ . Válaszát indokolja!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
12. találat: Matematika középszintű érettségi, 2016. október, I. rész, 12. feladat
Témakör: *Valószínűségszámítás (dobókocka)   (Azonosító: mmk_201610_1r12f )

Szabályos dobókockával négyszer dobunk egymás után. A dobott számokat sorban egymás mellé írjuk. Tekintsük az alábbi dobássorozatokat:

a) 5, 1, 2, 5;

b) 1, 2, 3, 4;

$\qquad$c) 6, 6, 6, 6.

 Válassza ki az alábbi állítások közül azt, amelyik igaz:

A) Az a) dobássorozat bekövetkezése a legvalószínűbb a három közül.

B) A b) dobássorozat bekövetkezése a legvalószínűbb a három közül.

C) A c) dobássorozat bekövetkezése a legvalószínűbb a három közül.

D) Mindhárom dobássorozat bekövetkezésének ugyanannyi a valószínűsége.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba

 

 

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

HivatalosHonlap Matkonyv InformatikaPortal KemiaPortal  
FizikaPortal KulturtortenetiEnciklopedia AlsosPortal TortenelemFilozofia
BiologiaPortal BiologiaPortal MagyarPortal MagyarPortal
  BiologiaPortal MagyarPortal  

QR kód

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

QR

 

 

 

Bejelentkezés cikkíróknak