Kódok

Összeállította Hraskó András és Szőnyi Tamás

Klasszikus és a szerzők által kitalált "barkochbás" és "mérleges" feladatok alapos elemzése közben kapunk elemi bevezetőt a kódolás matematikai elméletébe és konkrét alkalmazásokba. A hét leírt szakköri óra a 2002 tavaszán a Fazekas Gimnázium 11-12-es tehetséggondozó szakkörén Hraskó András tanár és a diákok által feldolgozott anyagot követi. Előzőleg a diákok megismerkedtek a véges testek fogalmával, de a jelen anyag megértéséhez ehhez nincs feltétlenül szükség. Feladatgyűjtemény és a mindennapi életben előforduló ellenőrző jegyekről szóló összefoglaló teszi teljesebbé az írást. Újabban** Dobos Sándor tanár úr dolgozatpéldáival bővítettük az anyagot.

A feldolgozás ajánlott első lépése aAz alábbi táblázatban a teljes tanítási anyag részeit, letölthető formátumait és az egyes fileok méreteit tüntettük fel Kbyte-ban.

Tartalomjegyzék

Segédanyagok

*Az ellenőrző jegyekkel kapcsolatos dokumentumokat 2003. aug. 22-én módosítottuk, javítottuk és bővítettük a vasúti kocsik számozásának leírását. 2007. február 1-én a postai ajánlott levelek ragszámának ellenőrző jegyét is betettük Jánosik László közlése nyomán.

** 2005. február 25-én Dobos Sándor dolgozatpéldáival bővítettük az anyagot.