Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

FaceBook oldalunk

Látogatók

Mai2400
Heti2400
Havi4749
Összes2925128

IP: 3.235.227.117 Unknown - Unknown 2021. augusztus 02. hétfő, 19:31

Ki van itt?

Guests : 40 guests online Members : No members online

Honlapok

SULINET Matematika

Oktatási Hivatal

Versenyvizsga portál
banvv

Matematika Portálok

Berzsenyi Dániel Gimnázium

berzsenyi

Óbudai Árpád Gimnázium
arpad

 

Szent István Gimnázium

sztistvan

A gondolkodás öröme
gondolkodasorome

fb keresés

Kavics Kupa (KavicsK)

Találatok száma laponként:
Keresési szűrő: kk_2005
 
Találatok száma: 24 (listázott találatok: 1 ... 20)

1. találat: Kavics Kupa 2005 1. feladat
(Azonosító: kk_2005_01f )
Témakör: *Számelmélet (hatvány)

Matekland városa minden évben tombolát szervez, hogy helyrebillentse zilált pénzügyeit. A nyertes sorsjegy száma az idén az a legnagyobb négyjegyű szám, amelynek jegyei összegét a negyedik hatványra emelve magát a számot kapjuk. Mi a nyerőszám? Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
2. találat: Kavics Kupa 2005 2. feladat
(Azonosító: kk_2005_02f )
Témakör: *Számelmélet (doboz)

Új kisfiú érkezett a mateklandi óvodába. Míg a többi gyerek szépen oszt és bennfoglal, a megszeppent Fülöpkét játékkal gondolják jobb kedvre deríteni a szakkörvezetők. Adnak neki 13 különböző méretű, nyitott kocka alakú dobozt, ő elvesz egyet - nem a legnagyobbat - és beteszi egy véletlenszerűen kiválasztott nagyobb dobozba. Így ügyeskedik tovább, egyre több egymásba skatulyázott kockával, amíg el nem unja, és az egészet úgy ahogy van berakja a legnagyobb kockába. Ezt akkor is megteheti, ha netán maradtak volna felhasználható dobozok. Hányféleképpen rakhat a fentiek szerint egymásba dobozokat Fülöpke?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
3. találat: Kavics Kupa 2005 3. feladat
(Azonosító: kk_2005_03f )
Témakör: *Kombinatorika (sorrend)

A mateklandi tanácsterem rettentő kicsi: nagy részét elfoglalja a néhéz tölgyfaasztal, melynek egyik oldala a bejárat felé néz, a másik három oldal mentén pedig 10 szék áll. A tanácsülésre hagyomány szerint a polgármester lép be először, nyomában, szigorúan életkor szerinti sorrendben a 9 tanácsnok: a legidősebb másodiknak, a legfiatalabb utoljára. A polgármester oda ül, ahová neki tetszik; a tanácsnokok ezután a helyszûke miatt csak olyan székre ülhetnek, amelynek egyik szomszédja már foglalt. Hányféleképpen ülhet össze a Nagytanács?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
4. találat: Kavics Kupa 2005 4. feladat
(Azonosító: kk_2005_04f )
Témakör: *Algebra (összeadás)

A számvevőszék kiderítette, hogy a szuperszakkörben megint elszámoltak valamit: azi összeadásban egy ábrándozó olimpikon egy bizonyos c számjegy valamennyi előfordulását egy másik számjegyre, d-re cserélte föl, amelyik pedig már előfordult a felírásban. Mennyi c + d?

 742582
+849430

1212012


Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
5. találat: Kavics Kupa 2005 5. feladat
(Azonosító: kk_2005_05f )
Témakör: *Algebra (egyenlet)

A karneváli mulatság minden évben álarcosbállal ér véget. Az idén 15 lány még éjfél elôtt távozott, a táncra emiatt kétszer annyi fiú maradt, mint ahány lány. Az első valcer alatt 45 fiú lesántult - vagy KöMaL-határidő volt -, így aztán minden hadrafogható fiúra 5 leányzó maradt. Hányan voltak ott kezdetben?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
6. találat: Kavics Kupa 2005 6. feladat
(Azonosító: kk_2005_06f )
Témakör: *Algebra (másodfokú)

A nagyhírű Serpenyős gimnázium egyik matadorának kidőlt a tintásüvege és a dolgozatban kapott másodfokú egyenletből csak x2 + ...+12 = 0 maradt. Mintha az elsőfokú tag együtthatója egész szám lett volna és valami - vagy valaki - azt súgta neki, hogy a gyökök is egészek. Ha tényleg ez a helyzet, akkor hány másodfokú egyenletet kell végignéznie?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
7. találat: Kavics Kupa 2005 7. feladat
(Azonosító: kk_2005_07f )
Témakör: *Algebra (polinom)

A Gauss-eliminációval sikeresen eltávolított paca alól újabb feladat bukkant elô: "Egy n-edfokú ($n\ge0$) $P(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots+a_1x+a_0$ polinom súlyának az $s=n+|a_0|+|a_1|+\ldots+|a_n|$ számot nevezzük. Hány olyan egész együtthatós polinom adható meg, amelynek a súlya 3"?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
8. találat: Kavics Kupa 2005 8. feladat
(Azonosító: kk_2005_08f )
Témakör: *Algebra (rekurzív sorozat)

A városi krónikák följegyezték, hogy a költségvetés hiánya évről évre az alábbi különös törvényszerűség szerint alakul: ha az alapítástól számított n-edik évben f(n) jelöli a hiányt, akkor f(1) = 1 és minden pozitív egészre f(2n) = 2f(n)+1. Mennyi a hiány az alapítástól számított 1024-edik évben?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
9. találat: Kavics Kupa 2005 9. feladat
(Azonosító: kk_2005_09f )
Témakör: *Kombinatorika (halmaz)

A Serpenyős gimnázium diákjainak 80 százaléka kitűnő matematikus, 75 százalékuk éltornász, 70 százalékuk pedig nagyon szépen énekel. Legalább hány százalékuk tünteti ki magát mindhárom fenti tantárgyból?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
10. találat: Kavics Kupa 2005 10. feladat
(Azonosító: kk_2005_10f )
Témakör: *Algebra (szám, palindrom)

Matekland telefonszámának titkos elôkódjáról tudjuk, hogy ez a legnagyobb olyan tízes számrendszerben felírt négyjegyû szám, amely az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

- a számnak és a palindromjának az összege 7216;

- a számjegyek összege 17;

- a két szélső számjegy eltérése legfeljebb 4.

Mi volt a kód?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
11. találat: Kavics Kupa 2005 11. feladat
(Azonosító: kk_2005_11f )
Témakör: *Algebra (szám)

Fülöpke már gimnazista, de az óvodában töltött évek nem múltak el fölötte nyomtalanul: dolgozatírás közben például elkérte Eufrozina kalkulátorát és - ő tudja hogy - átprogramozta a billentyûzetét, úgyhogy az most a következő elrendezés szerint működik: 0→0; 1→1; 2→4; 3→7; 4→2; 5→5; 6→8; 7→3; 8→6; 9→9. Ha tehát Eufrozina pl. a 7-es billentyűt nyomja meg, akkor a gép 3-mal számol. Eufrozina gyanútlanul bebillentyűzött két számot, összeszorozta őket és 1996-ot kapott eredményül. Nem tetszett neki a dolog, mert háromjegyű számot várt. Melyiket?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
12. találat: Kavics Kupa 2005 12. feladat
(Azonosító: kk_2005_12f )
Témakör: *Geometria (algebra)

Matekland városának falai egy szabályos sokszöget zárnak körül, melynek belső szöge fokokban mérve egész szám. Hány különböző oldalszámú ilyen sokszög van?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
13. találat: Kavics Kupa 2005 13. feladat
(Azonosító: kk_2005_13f )
Témakör: *Algebra (koordinátarendszer)

Egy különösen nehéz KöMaL feladaton töprengve Titusz sétálgatni kezd. A sebessége állandó, 1 méter percenként - ennyire töpreng - az útvonala pedig az ábrán látható: az első percben 1 métert andalog jobbra, aztán befordul - ennyire okos -, aztán balra...

Hol lesz a 2005. perc - ennyire nehéz a feladat - leteltével? Válaszul a helyzete koordinátáinak az összegét adjátok meg.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
14. találat: Kavics Kupa 2005 14. feladat
(Azonosító: kk_2005_14f )
Témakör: *Algebra (logaritmus)

Egy régi fóliánson találták a következő feladatot: „a, b és c egész számok, melyekre a + b + c = 9000, továbbá $a\cdot\log_{200}5+b\cdot\log_{200}2=c$.” Mennyi b értéke?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
15. találat: Kavics Kupa 2005 15. feladat
(Azonosító: kk_2005_15f )
Témakör: *Algebra (zár, kód)

Matekland központi bankjában a páncélszekrény legfeljebb négyjegyű titkos kódját a fôpénztáros minden este átállítja: az új kódot a régiből készíti el úgy, hogy annak háromszorosában elhagyja a legelső számjegyet. Egy elvetemült pénztáros valamelyik éjjel megtudta, hogy az aznapi kombináció nem tartalmaz páratlan számjegyet. Másnap éjjel egy őr kiszagolta, hogy az aznapi kód egyik jegye sem osztható 3-mal. A rákövetkező éjjel Enyves, a hírhedt besurranó tolvaj megpróbálta kinyitni a páncélszekrényt; néhány sikertelen kisérlet után arra jutott, hogy az aznapi kód jegyei kivétel nélkül oszthatók kell legyenek 3-mal. Másnap reggel Enyves kihallgatta a pénztáros és az őr beszélgetését és megtudta mindazt, amit ők. Éjszaka aztán növekvő sorrendben próbálta ki a megmaradt lehetőségeket és legutoljára sikerült kinyitnia a páncélszekrényt. Mi volt a kód aznap este?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
16. találat: Kavics Kupa 2005 16. feladat
(Azonosító: kk_2005_16f )
Témakör: *Algebra (rekurzív sorozat)

A város főterén egy háromszög alakú emlékmű épült - számokból. A háromszöget a 0, 1, 2, 3, 4, számok szegélyezik az ábra szerint, a belsejében pedig minden szám az alatta lévő kettő összege. Az n-nel kezdődő sorban álló számok összegét jelöljük f(n)-nel. Mi a maradék, ha f(100)-at 100-zal osztjuk?

4 7 8 7 4
 3 4 4 3 
  2 2 2  
   1 1   
    0    


Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
17. találat: Kavics Kupa 2005 17. feladat
(Azonosító: kk_2005_17f )
Témakör: *Algebra (egyenlet)

Matekland sütődéjében messze földön híres mandulás sütemények készülnek. Egy kerekes puszedli elkészítése három fázisban történik: az első kemencében 6 percig sül, a másodikban 12 percig, végül a harmadikban18 percig. A puszedlis kerék először az első kemencében sül 18 percig, azután a másodikban 12 percig, végül a harmadikban 6 percig. A kemencék minden nap leállnak valamennyi idôre: az első legalább 2 órára, a második legalább 5 órára, a harmadik pedig legalább 1 órára. Hányféleképpen lehet megadni a nemnegatív egészekből álló ( kp , pk ) számpárt úgy, hogy egyetlen nap alatt meg lehessen sütni kp darab kerekes puszedit és pk darab puszedlis kereket?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
18. találat: Kavics Kupa 2005 18. feladat
(Azonosító: kk_2005_18f )
Témakör: *Algebra (geometria)

Plajbász, az akkurátus építész bevásárlóközpontot tervez a város szélén. A rendelkezésre álló telek a 120 méter oldalú ABCD négyzet. Mateklandban az az előírás, hogy a bevásárlóközpontokat két paralelogramma közös részén kell felépíteni. Plajbász azt javasolja, hogy az egyik paralelogramma 60 méter hosszú szemközti oldalai a négyzet AD és BC oldalain legyenek, másikuk ugyancsak 60 méter hosszú szemközti oldalai pedig a négyzet másik két oldalán, AB-n és CD-n. Legyen Tmax és Tmin az így felépíthetô bevásárlóközpont maximális illetve minimális alapterülete. Mennyi Tmax − Tmin ?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
19. találat: Kavics Kupa 2005 19. feladat
(Azonosító: kk_2005_19f )
Témakör: *Geometria (kocka)

A város parkjában most avatják a kockafejűek szobrát, a nagyhírű Smirgli alkotását. A mester egy 12 egységnyi élű kockában egy olyan síkra, amelyik a kockát szabályos hatszögben metszi, mindkét irányban végtelen hatoldalú egyenes hasábot faragott, amelynek a hatszögmetszet volt az alaplapja. Amikor végzett, lesmirglizte a kilógó részeket és meg is volt a szobor: a kocka és a hasáb közös része. Mennyi a térfogata?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
20. találat: Kavics Kupa 2005 20. feladat
(Azonosító: kk_2005_20f )
Témakör: *Kombinatorika (kártya)

Eufrozina és Fülöpke azóta kibékültek és a büfében kártyáznak: a játék a hagyományos Fekete Leves. A ravasz Fülöpkénél három lap maradt, egy kőr, egy káró és egy treff, Eufrozinának még négy lapja van, minden színbôl egy-egy. Fülöpke következik, húz egy lapot Eufrozinától és ha ezzel lesz két egyfoma színű ( a francia kártyában négy "szín" van) lapja, azokat lerakhatja, ha nem, akkor a kezében lévő négy lappal játszik tovább. Most Eufrozina jön, aki Fülöpke lapjai közül húz egyet hasonló feltételekkel és így tovább. A játékot az nyeri, aki valamennyi lapját le tudja rakni. Hány százalék a valószínűsége, hogy Fülöpke nyer?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba

QR kód

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

QR

 

 

 

Bejelentkezés cikkíróknak