SZÁMELMÉLET, 6. OSZTÁLY  - EGY LEHETSÉGES FELÉPÍTÉS

( Útmutatóként az Apáczai tankönyvcsalád tanmenetjavaslatát használtuk)

1. óra: Ritmusok, periódusok (osztó, többszörös)

2. óra: Számok maradékaival számolunk

3. óra: Keressük az osztókat

4-5. óra:   Oszthatóság megállapítása az utolsó néhány számjegy alapján

6. óra: Oszthatóság megállapítása a számjegyek összegéből

7-8. óra:    Prímek, összetett számok

9-10. óra: A legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös

Ehhez a témakörhöz további 6 órát használhatunk fel azokban az osztályokban, ahol heti 4 órában tanítjuk a matematikát. Az itt kidolgozott anyag lehetőséget kínál ezeknek az óráknak a megtöltésére is, továbbá feladatsorokat is közlünk, melyek alkalmasak a további elmélyítéshez szakköri, vagy gyorsabban haladó osztályokban órai felhasználásra, segíthetnek differenciált órák tervezésében.

Tankönyvként az Apáczai Kiadó 6. osztályos matematika könyvét használtuk, az ide vonatkozó utalásokat narancsszínű keretbe tettük.