TENGELYES TÜKRÖZÉS – 6. OSZTÁLY – EGY LEHETSÉGES FELÉPÍTÉS

( Útmutatóként az Apáczai tankönyvcsalád tanmenetjavaslatát használtuk, apró eltérésekkel)

Írta: Jakucs Erika

Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és az Oktatási Minisztérium ITEM pályázata és a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány (KOMA) támogatásával

A cikk a hatodikos Tengelyes tükrözés című témakör egy lehetséges felépítését mutatja be. A részletes, órákra lebontott anyagot kiegészítik szakköri feldolgozásra alkalmas problémák, valamint "szineskék". Ez utóbbiak olyan, a témához kapcsolódó érdekességek, szépségek, melyek változatosabbá teszik a tanítandót, miközben az ismeretek mozgósítását, elmélyítését, vagy éppen új fogalmak megalkotását szolgálják. Az alkalmazáshoz segítséget adnak módszertani megjegyzések, javaslatok, ötletek. A kérdésekre kapható válaszokat a szerző saját gyakorlatából idézi, a hibás, hiányos válaszokat is, felhívva a figyelmet a rejtett gondolati csapdákra. Sokszorosításra alkalmas feladatsorok is szerepelnek, ezek önálló gyakorláshoz vagy differenciált órák tervezéséhez adnak segítséget.

Tartalom

1. óra – Képek és tükörképek
2. óra – Tükrözés mozgatással
3. óra – A tengelyes tükrözés tulajdonságai
4. óra – Tükrözés pontonként
5. óra – Szimmetrikus alakzatok
6. óra – Tükörkép szerkesztése
7. óra – Egyszerű szimmetrikus alakzatok
8. óra – Szakaszfelező merőleges és szögfelező szerkesztése
9-10. óra - Szögek 
11. óra – Két alakzat együttes szimmetriái, érintő szerkesztése a kör adott pontjában

Ehhez a témakörhöz további 5 órát használhatunk fel azokban az osztályokban, ahol heti 4 órában tanítjuk a matematikát. Az itt kidolgozott anyag lehetőséget kínál ezeknek az óráknak a megtöltésére is.

Jelöléseink:

F1-jelöli a feladatok szövegét
K.: kérdések következnek
M.: Módszertani észrevételeink , megjegyzéseink állnak itt
Kérdéseinkre a gyerekektől kapható válaszokat lilával szedtük akkor is ha jó, akkor is ha rossz válasz áll ott.

Tankönyvként az Apáczai Kiadó 6. osztályos matematika könyvét használtuk, (a 2002-es kiadást) az ide vonatkozó utalásokat narancsszínű szaggatott keretbe tettük.