Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Látogatók

Összes:
5 800 070

Mai:
2 137

Honlapok

SULINET Matematika

Oktatási Hivatal

Versenyvizsga portál
banvv

Matematika Portálok

Berzsenyi Dániel Gimnázium

berzsenyi

Óbudai Árpád Gimnázium
arpad

 

Szent István Gimnázium

sztistvan

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
vpg

fb kereses

Matematika érettségi (Érettségi)

Találatok száma laponként:
Keresési szűrő: (összes találat)
 
Találatok száma: 722 (listázott találatok: 1 ... 30)

1. találat: Matematika emelt szintű érettségi, 2021. május II. rész, 8. feladat
Témakör: *Algebra   (Azonosító: mme_202105_2r08f )

Egy sorsjegyből jelenleg havonta átlagosan 5000 darabot értékesítenek. Egy darab sorsjegy ára 500 Ft, de a forgalmazó cég ezt csökkenteni szeretné. A sorsjegy ára 10 Ft-os lépésekben csökkenthető. Azt feltételezik, hogy ha az ár $ n $-szer 10 Ft-tal alacsonyabb lesz, akkor havonta $ 10n^2 $-tel több sorsjegyet tudnak eladni ($ n \in \mathbb{N}^+ $). Tekintsük ezt a feltételezést helytállónak.
a) Határozza meg a sorsjegyek eladásából származó havi bevételt, ha a sorsjegy árát 300 Ft-ra csökkentik!
b) Határozza meg azt az n értéket, amelyre a sorsjegyek eladásából származó havi bevétel maximális lenne!
Az összes sorsjegy 5%-a nyerő. Kétféle nyeremény van: 2500 Ft-os és 50 000 Ft-os. A 2500 Ft-os nyerő sorsjegyből pontosan 24-szer annyi van, mint az 50 000 Ft-osból.
c)Töltse ki az alábbi táblázat üres mezőit, majd számítsa ki egy darab sorsjegy nyereményének várható értékét!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
2. találat: Matematika emelt szintű érettségi, 2018. május I. rész, 3. feladat
Témakör: *Kombinatorika   (Azonosító: mme_201805_1r03f )

Ágoston a tanév első két hónapjában három osztályzatot szerzett matematikából (osztályzatok: 1, 2, 3, 4 vagy 5). A második osztályzata nem volt rosszabb, mint az első, a harmadik osztályzata pedig nem volt rosszabb, mint a második.

a) Határozza meg a feltételeknek megfelelő lehetőségek (számhármasok) számát!

Ágoston osztálya kétnapos kirándulásra indul. Kulcsosházban szállnak meg egy éjszakára. A tanulók szállásdíja a résztvevők számától független, rögzített összeg. Az egy tanulóra jutó szállásköltség egy hiányzó esetén 120 Ft-tal, két hiányzó esetén pedig 250 Ft-tal lenne több, mint ha az egész osztály részt venne a kiránduláson.

b) Határozza meg az osztály létszámát és a teljes fizetendő szállásdíjat!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
3. találat: Matematika emelt szintű érettségi, 2010. október, II. rész, 5. feladat
Témakör: *Algebra   (Azonosító: mme_201010_2r05f )

A $ x^2 = 2 y $ egyenletű parabola az $ x^2 + y^2\le 8 $egyenletű körlapot két részre vágja. Mekkora a konvex rész területe? Számolása során ne használja a $ \pi $ közelítő értékét!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
4. találat: Matematika középszintű érettségi, 2018. május I. rész, 7. feladat
Témakör: *Algebra   (Azonosító: mmk_201805_1r07f )

Adja meg a $ [–3; 1] $ zárt intervallumon értelmezett $ x\to \left| x \right| $ függvény értékkészletét!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
5. találat: Matematika emelt szintű érettségi, 2012. május, II. rész, 7. feladat
Témakör: *Algebra   (Azonosító: mme_201205_2r07f )

Az $ y = ax + b $ egyenletű egyenes illeszkedik a $ (2; 6) $ pontra. Tudjuk, hogy $ a < 0 $. Jelölje az $ x $ tengely és az egyenes metszéspontját $ P $, az $ $y tengely és az egyenes metszéspontját pedig $ Q $. Írja fel annak az egyenesnek az egyenletét, amelyre az $ OPQ $ háromszög területe a legkisebb, és számítsa ki ezt a területet ($ O $ a koordináta-rendszer origóját jelöli)!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
6. találat: Matematika emelt szintű érettségi, 2016. október, I. rész, 3. feladat
Témakör: *Statisztika (algebra)   (Azonosító: mme_201610_1r03f )

Egy kisváros vasútállomásáról munkanapokon 16 vonat indul, ezek indulási időpontjáról kimutatást vezetnek. A mellékelt táblázat ezt mutatja egy adott munkanap esetében. A vasútvállalat pontosságra vonatkozó előírása szerint munkanapokon a vonatok legalább egyharmadának pontosan kell indulnia az állomásról, továbbá a késéseknek sem az átlaga, sem a mediánja nem haladhatja meg a 3 percet.

a) Legfeljebb hány perc késéssel indulhat a választott munkanapon az utolsó két vonat, hogy mindegyik előírás teljesüljön? (A késéseket egész percekben mérik, a pontos indulást 0 perces késésnek számítják, a vonatok a menetrendben előírt indulási időpontjuknál korábban nem indulhatnak el.)

Egy külföldi utazás teljes árú vasúti menetjegye tavaly 209 euróba került. A menetjegy árát fél évvel ezelőtt p euróval felemelték, majd a múlt héten p százalékkal csökkentették (p > 0). Így a menetjegy ára 189 euró lett.

b) Határozza meg p értékét!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
7. találat: Matematika emelt szintű érettségi, 2018. május II. rész, 5. feladat
Témakör: *Kombinatorika   (Azonosító: mme_201805_2r05f )

Az ábrán egy $ 3\times 3 $-as kirakós játék (puzzle) sematikus képe látható.

 

 

 

 

A kirakós játékot egy gráffal szemléltethetjük úgy, hogy a gráf csúcsai (A1, A2, ... , C3) a puzzle-elemeket jelölik, a gráf két csúcsa között pedig pontosan akkor vezet él, ha a két csúcsnak megfelelő puzzle-elemek közvetlenül (egy oldalban) kapcsolódnak egymáshoz a teljesen kirakott képben.

a) Rajzolja fel a kirakós játék gráfját (a csúcsok azonosításával együtt), és határozza meg a gráfban a fokszámok összegét!

b) Igazolja, hogy a megrajzolt gráfban nincs olyan (gráfelméleti) kör, amely páratlan sok élből áll!

c) A teljesen kirakott képen jelöljön meg a puzzle-elemek közül 7 darabot úgy, hogy a kirakósjáték általuk alkotott részlete (a részletnek megfelelő gráf) már ne legyen összefüggő!

 

 

 

d) Hányféleképpen lehet a puzzle-elemek közül hármat úgy kiválasztani, hogy ezek a teljesen kirakott képben kapcsolódjanak egymáshoz (azaz mindhárom képrészlet közvetlenül kapcsolódjék legalább egy másikhoz a kiválasztottak közül)? (Az elemek kiválasztásának sorrendjére nem vagyunk tekintettel.)Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
8. találat: Matematika középszintű érettségi, 2022. május II. rész, 14. feladat
Témakör: *Kombinatorika   (Azonosító: mmk_202205_2r14f )

Az ábrán látható diagram egy végzős évfolyam négy osztályában mutatja a fiúk és a lányok számát.

a) A legkisebb létszámú osztályban a lányok száma hány százaléka a fiúk számának?

b) Töltse ki az alábbi táblázatot, majd határozza meg a 4 adat terjedelmét, átlagát és szórását!

A 12.B osztályban a lányok év végi matematikajegyeinek átlaga 4,5, az egész osztály matematikajegyeinek átlaga pedig 4,1 volt.
c) Mennyi volt a 12.B osztályban a fiúk átlaga matematikából év végén?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
9. találat: Matematika emelt szintű érettségi, 2015. május, I. rész, 4. feladat
Témakör: *Geometria   (Azonosító: mme_201505_1r04f )

Adott a derékszögű koordináta-rendszerben három pont: $ A(–16; 10) $, $ B(2; 4) $, $ C(10; 2) $.

a) Számítsa ki az ABC háromszög B csúcsánál fekvő belső szögét!

A K pont egyenlő távolságra van A-tól, B-től és C-től.

b) Határozza meg a K pont koordinátáit!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
10. találat: Matematika emelt szintű érettségi, 2012. október, II. rész, 9. feladat
Témakör: *Kombinatorika   (Azonosító: mme_201210_2r09f )

a) A következő két állításról döntse el, hogy igaz vagy hamis. Válaszait indokolja!

(1) Van olyan ötpontú egyszerű gráf, amelynek 11 éle van.

(2) Ha egy ötpontú egyszerű gráf minden csúcsa legalább harmadfokú, akkor biztosan van negyedfokú csúcsa is.

b) Az A, B, C, D és E pontok egy ötpontú teljes gráf csúcsai. A gráf élei közül véletlenszerűen beszínezünk hatot. Mekkora a valószínűsége annak, hogy az A, B, C, D, E pontokból és a színezett élekből álló gráf nem lesz összefüggő?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
11. találat: Matematika középszintű érettségi, 2017. október, 1. rész, 5. feladat
Témakör: *Algebra   (Azonosító: mmk_201710_1r05f )

Milyen számjegyeket írhatunk a c helyére, hogy a $ \overline{64c39c} $ hatjegyű szám osztható legyen 3-mal? Válaszát indokolja!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
12. találat: Matematika középszintű érettségi, 2010. október, I. rész, 1. feladat
Témakör: *Kombinatorika   (Azonosító: mmk_201010_1r01f )

Adott az $ A $ és $ B $ halmaz: $ A = \{a; b; c; d\} $, $ B =\{a; b; d; e; f \}. $ Adja meg elemeik felsorolásával az $ A \cap B $ és $ A \cup B $ halmazokat!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
13. találat: Matematika középszintű érettségi, 2021. május I. rész, 1. feladat
Témakör: *Algebra   (Azonosító: mmk_202105_1r01f )

Egy számtani sorozat második tagja 8, negyedik tagja 18. Határozza meg a sorozat első tagját!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
14. találat: Matematika középszintű érettségi, 2013. október, I. rész, 10. feladat
Témakör: *Függvények (exponenciális)   (Azonosító: mmk_201310_1r10f )

Az ábrán az $f:[-2;1]\rightarrow \mathbb{R}; f(x)=a^x$  függvény grafikonja látható.

a) Adja meg az f függvény értékkészletét! b) Határozza meg az a szám értékét!

 Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
15. találat: Matematika emelt szintű érettségi, 2011. október, II. rész, 7. feladat
Témakör: *Geometria   (Azonosító: mme_201110_2r07f )

Egy pillepalack alakja olyan forgáshenger, amelynek alapköre 8 cm átmérőjű. A palack fedőkörén található a folyadék kiöntésére szolgáló szintén forgáshenger alakú nyílás. A két hengernek közös a tengelye. A kiöntő nyílás alapkörének átmérője 2 cm. A palack magassága a kiöntő nyílás nélkül 30 cm. A palack vízszintesen fekszik úgy, hogy annyi folyadék van benne, amennyi még éppen nem folyik ki a nyitott kiöntő nyíláson keresztül.

a) Hány deciliter folyadék van a palackban? (Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg!)

A palack tartalmát kiöntve, a palackot összenyomva, annak eredeti térfogata 2p százalékkal csökken. Egy hulladékot újrahasznosító cég (speciális gép segítségével) az ilyen módon tömörített palack térfogatát annak további p százalékával tudja csökkenteni. Az összenyomással, majd az ezt követő gépi tömörítéssel azt érik el, hogy a palackot eredeti térfogatának 19,5 százalékára nyomják össze.

b) Határozza meg p értékét!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
16. találat: Matematika középszintű érettségi, 2019. október I. rész, 9. feladat
Témakör: *Algebra   (Azonosító: mmk_201910_1r09f )

Egy egyenes egyenlete: $ 2x + 5y = 18$. Adja meg az egyenes meredekségét!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
17. találat: Matematika emelt szintű érettségi, 2017. október, I. rész, 4. feladat
Témakör: *Algebra   (Azonosító: mme_201710_1r04f )

Adott a g függvény: $g(x)=-\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{x^2}{2}\ (x\in \mathbb{R}) $

a) Adjon meg egy olyan (nem nulla hosszúságú) intervallumot, amelyen a g mindegyik helyettesítési értéke negatív!
b) Határozza meg a c lehetséges értékeit úgy, hogy $ \int \limits_0^c g(x)\ dx=0 $ teljesüljön!

c) Határozza meg az$ f:]-4;-1[ \rightarrow \mathbb{R}; f(x)=-\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{x^2}{2}+12x+20 $ függvény minimumhelyét és a minimális függvényértéket!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
18. találat: Matematika középszintű érettségi, 2015. május, I. rész, 12. feladat
Témakör: *Valószínűségszámítás ( számelmélet, oszthatóság)   (Azonosító: mmk_201505_1r12f )

Két különböző színű szabályos dobókockával egyszerre dobunk. Adja meg annak a valószínűségét, hogy a dobott számok szorzata prímszám lesz! Megoldását részletezze!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
19. találat: Matematika középszintű érettségi, 2016. május, I. rész, 12. feladat
Témakör: *Valószínűségszámítás (kombináció, kombinatorika)   (Azonosító: mmk_201605_1r12f )

Az osztály lottót szervez, melyben az 1, 2, 3, 4, 5 számok közül húznak ki hármat. Tamás a 2, 3, 5 számokat jelöli be a szelvényen. Számítsa ki annak a valószínűségét, hogy Tamásnak telitalálata lesz! Számítását részletezze!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
20. találat: Matematika középszintű érettségi, 2018. május II. rész, 16. feladat
Témakör: *Kombinatorika   (Azonosító: mmk_201805_2r16f )

Anna dominókészletében a dominókövek egyik oldala egy vonallal két részre van osztva. Az egyes részeken a pöttyök száma 0, 1, 2, 3, 4, 5 vagy 6 lehet. A készletben minden lehetséges pöttyözésű dominóból pontosan egy darab van. Az ábrán a 2-6-os (6-2-es) dominó látható.

 

 

a) Hány olyan dominó van a készletben, amelyen a két részen lévő pöttyök számának szorzata prímszám?

A játékban két dominó akkor csatlakozhat egymáshoz, ha a két érintkező részen ugyanannyi pötty van. (Lásd az ábrát.)

 

 

Anna egy lapra elhelyezte dominókészletének azt a hat dominóját, amelyek mindkét részén van legalább 1, de legfeljebb 3 pötty. Ezután összekötötte azokat a dominókat, amelyeket a játékban csatlakoztatni lehetne egymáshoz. Az alábbi ábra a hat dominót és az összekötő vonalakat mutatja, de csak két részen adtuk meg a pöttyöket.

 

 

b) Rajzolja be a tíz üres részre a hiányzó pöttyöket az összekötésnek megfelelően! Anna a teljes 28 darabos készletből kihúzta a 2-6-os dominót. Ezután véletlenszerűen kihúz még egy dominót.

c) Számítsa ki annak a valószínűségét, hogy a másodiknak kihúzott dominót csatlakoztatni tudja az elsőhöz!

 

 

Egy játékbemutatóra Anna és Balázs 1800 dominót szeretne felállítani a földre úgy, hogy a legelsőt meglökve az összes dominó sorban eldőljön. Anna egyedül 6 óra alatt, Balázs pedig 9 óra alatt építené meg a dominóláncot.

d) Ha Anna és Balázs – tartva a saját tempójukat – együtt dolgozna, akkor hány óra alatt végeznének az 1800 dominó felállításával?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
21. találat: Matematika középszintű érettségi, 2019. május I. rész, 2. feladat
Témakör: *Geometria   (Azonosító: mmk_201905_1r02f )

Egy háromszög belső szögeinek aránya 2 : 3 : 7. Hány fokos a háromszög legkisebb szöge?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
22. találat: Matematika középszintű érettségi, 2020. május II. rész, 16. feladat
Témakör: *Geometria   (Azonosító: mmk_202005_2r16f )

Egy háromszög csúcsai a koordináta-rendszerben $ A(-8; -12) $, $ B(8; 0) $ és $ C(-1; 12) $. Az $ A $ pontnak a $ B $ pontra vonatkozó tükörképe a $ D $ pont.
a) Számítsa ki a $ D $ pont koordinátáit!
b) Írja fel az $ ABC $ háromszög $ B $ csúcsán áthaladó magasságvonalának egyenletét!
c) Igazolja, hogy az $ ABC $ háromszög $ B $ csúcsánál derékszög van!
Az $ A $, $ B $ és $ C $ pontokat szeretnénk a kék, zöld és sárga színekkel színezni úgy, hogy mindhárom pontot színezzük valamelyik színnel, de egy színezésen belül nem használjuk fel mindhárom színt.
d) Hány különböző színezés lehetséges ezekkel a feltételekkel?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
23. találat: Matematika emelt szintű érettségi, 2011. október, I. rész, 3. feladat
Témakör: *Kombinatorika   (Azonosító: mme_201110_1r03f )

Egy 32 fős érettségiző osztály tanulói három különböző táncot mutatnak be a szalagavató bálon. Az alábbi táblázat az egyes táncokban fellépő diákok számát mutatja nemenkénti bontásban.

 

 

Van 2 olyan lány, aki mindhárom táncban fellép, ugyanakkor nincs olyan fiú az osztályban, aki egynél több produkcióban részt venne.

a) A lányok közül kettőt véletlenszerűen kiválasztva, mennyi annak a valószínűsége, hogy mindketten táncolnak a kán-kánban?

b) Az osztály tanulói közül egyet véletlenszerűen kiválasztva, mennyi a valószínűsége annak, hogy az illető pontosan két táncban szerepel?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
24. találat: Matematika középszintű érettségi, 2023. május II. rész, 16. feladat
Témakör: *Kombinatorika   (Azonosító: mmk_202305_2r16f )

A középszintű matematika érettségi vizsgán minden vizsgázó pontosan két feladatot választ a 16-17-18. feladatok közül. Az egyik 24 fős érettségiző csoportban a vizsgázók $ 75\%$-a választotta a 16-os, $ 62,5\% $-a pedig a 17-es feladatot.

a) A csoportban a vizsgázók hány százaléka választotta a 18-as feladatot?

A csoportban az alábbi osztályzatok születtek a matematika középszintű vizsgán. 

b) Számítsa ki az osztályzatok átlagát ebben a csoportban!

c) Adja meg az osztályzatok móduszát, mediánját és terjedelmét ebben a csoportban!

d) Ábrázolja kördiagramon az osztályzatok eloszlását ebben a csoportban!

Az érettségi elnök a javítások átnézése céljából a fenti 24 matematikadolgozat közül kiválaszt nyolcat úgy, hogy 2-esből, 3-asból, 4-esből és 5-ösből is pontosan kettő szerepeljen a kiválasztottak között.

e) Hányféleképpen választhat ki ilyen módon nyolc dolgozatot?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
25. találat: Matematika középszintű érettségi, 2022. október II. rész, 14. feladat
Témakör: *Geometria   (Azonosító: mmk_202210_2r14f )

A képen látható lépcsőkorlát egy részletének oldalnézete paralelogramma alakú. A paralelogramma függőleges oldalai 80 cm hosszúak, távolságuk 115 cm. A másik két oldal hossza 125 cm. (Az ábra jelöléseit használjuk.)

 

a) A $ \phi $ szög a paralelogramma alsó oldalának a vízszintessel bezárt szöge. Számítással igazolja, hogy (egész fokra kerekítve) $ \phi = 23^\circ $!
b) Számítsa ki a paralelogramma e átlójának hosszát!
c) A lépcsőkorlátra szélfogót szerelnek nádszövetből. Mekkora területű nádszövettel lehet a paralelogramma alakú részt lefedni? Igaz-e, hogy a felszerelt nádszövet területe kisebb $ 1m^2 $-nél?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
26. találat: Matematika középszintű érettségi, 2022. május I. rész, 12. feladat
Témakör: *Kombinatorika   (Azonosító: mmk_202205_1r12f )

Feldobunk három szabályos pénzérmét. Határozza meg annak a valószínűségét, hogy a három pénzérmével azonosat dobunk (mindhárommal fejet, vagy mindhárommal írást)!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
27. találat: Matematika középszintű érettségi, 2020. október I. rész, 5. feladat
Témakör: *Algebra   (Azonosító: mmk_202010_1r05f )

Az egyik héten a következő számokat húzták ki az ötös lottón: 16, 24, 36, 54, 81. Adja meg az alábbi állítások logikai értékét (igaz vagy hamis)!
A: A héten kihúzott öt lottószám mindegyike osztható 3-mal.
B: A héten kihúzott öt lottószám közül három négyzetszám.
C: A héten kihúzott öt lottószám tekinthető egy mértani sorozat első öt tagjának.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
28. találat: Matematika emelt szintű érettségi, 2017. október, II. rész, 6. feladat
Témakör: *Algebra   (Azonosító: mme_201710_2r06f )

a) Ha $ a|b $ igaz, akkor $ a|b^2 $ is teljesül (a és b pozitív egész számok). Fogalmazza meg a fenti (igaz) állítás megfordítását, és állapítsa meg a megfordítás logikai értékét is! Válaszát indokolja! (a|b azt jelenti, hogy az a egész szám osztója a b egész számnak.)

b) Hány olyan n pozitív egész szám van, amelyhez létezik olyan p (pozitív) prímszám, amelyre az $ n^2- pn $ különbség is egy (pozitív) prímszámmal egyenlő?

Egy lapra 10 pontot rajzoltunk, majd ezeket megszámoztuk 1-től 10-ig. Ezután minden egyes pontot egy-egy vonallal „összekötünk” a lapon szereplő összes olyan ponttal, amelyhez írt szám a kiválasztott ponthoz írt számnak osztója. (Például azt a pontot, amelyhez a 6-ot írtuk, összekötöttük mind a négy ponttal, amelyhez a 6 valamelyik osztóját írtuk.)

c) Igazolja, hogy az így kapott 10 csúcsú gráf nem egyszerű gráf!

d) Igazolja, hogy a gráf éleinek száma páratlan! aMegtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
29. találat: Matematika középszintű érettségi, 2017. május, I. rész, 10. feladat
Témakör: *Trigonometria (egyenlet)   (Azonosító: mmk_201705_1r10f )

Oldja meg az alábbi egyenletet a $ [0; 2\pi] $ intervallumon!

$ \cos x=0,5 $

 Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
30. találat: Matematika középszintű érettségi, 2012. október, I. rész, 11. feladat
Témakör: *Geometria (sokszög)   (Azonosító: mmk_201210_1r11f )

Számítsa ki a szabályos tizenkétszög egy belső szögének nagyságát! Válaszát indokolja!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba

 

 

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

HivatalosHonlap Matkonyv InformatikaPortal KemiaPortal  
FizikaPortal KulturtortenetiEnciklopedia AlsosPortal TortenelemFilozofia
BiologiaPortal BiologiaPortal MagyarPortal MagyarPortal
  BiologiaPortal MagyarPortal  

QR kód

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

QR

 

 

 

Bejelentkezés cikkíróknak